ESAD DURAKOVIĆ/ PITANJE BOSANSTVA I OPSTRUKCIJA BOSANSKOG SABORA (2. DIO)

Tekst koji je bio neprihvatljiv za UO HNV: Pročitajte šta piše u Nacrtu Deklaracije Sabora građana BiH


20.02.24, 10:34h

 

 


U prethodnom tekstu izložio sam javnosti, u najkraćem, sudbinu inicijative o organiziranju Sabora građana Bosne i Hercegovine. Naredni tekst je „Nacrt Deklaracije Sabora...“ (dakle, radni materijal) koji je bio neprihvatljiv za UO HNV BiH...


SABOR GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE
DEKLARACIJA 
/Nacrt/


Bosna i Hercegovina kao suverena država i njeni gađani su žrtva međunarodne agresije koju su devedesetih godina 20. vijeka izvršile susjedne države. Pri tome joj je na najvišoj međunarodnoj instanci uskraćeno pravo na samoodbranu, što je temeljno pravo u civiliziranom svijetu. 


Međunarodna zajednica i danas u Bosni i Hercegovini vodi neprincipijelne i nekonstruktivne akcije koje su anahrone i pogubne za suverenitet i integritet Bosne i Hercegovine. Budući da se domaći politički subjekti odnose servilno i nevizionarski prema tim destruktivni akcijama te da je zbog toga izražena snažna prijetnja suverenitetu i integritetu Bosne i Hercegovine, donosimo sljedeća načela za očuvanje i jačanje državnosti Bosne i Hercegovine.


I


Očuvanje države Bosne i Hercegovine je apsolutni prioritet. Svaka politička i društvena aktivnost  koja šteti očuvanju države BiH i jačanju njene državnosti je štetna i kao takva je neprihvatljiva. Iz ovoga temeljnog načela proizlaze sva druga načela usklađujući se s njim. Ukoliko su suprotna tome, smatraju se antidržavnim.


II


U skladu s prethodnim, interes države mora biti iznad interesa svake političke partije/stranke, kao i iznad interesa svakog pojedinca, ili grupe. To je apsolutni minimum ispod kojeg ne smije ići nijedna politička partija ili društveni subjekt. 


III


IzražavaMo opredijeljenost da se država Bosna i Hercegovina, kao društvena, politička i državna organizacija gradi na načelima evropskih demokratskih dostignuća i vrijednosti, posebno u segmentu promoviranja i pravne zaštite građanina kao nosioca temeljnih prava i sloboda, u skladu sa odredbama Opće deklaracije o ljudskim pravima Ujedinjenih nacija i Konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda Vijeća Europe.


IV


Bosanstvo u značenju pripadnosti državi afirmirati kao naročitu vrijednost, funkcionalnu upravo u očuvanju državnosti; potrebno je promovirati bosanstvo u domenu pravnog utemeljenja, politike, kulture i dr. Etnička pripadnost bilo kojeg naroda u BiH time se ne osporava kao važan dio identiteta: te vrste identiteta su komplementarne a nisu uzajamno isključive. Otpor bosanstvu je podrška etničkoj fragmentaciji društva u BiH, zatim antagoniziranju etničkih grupa i konačno –etnoteritorijalizacji i disoluciji države po tome načelu. 


V


Bosanstvo je okvir za njegovanje bosanskohercegovačke multietničnosti i multikulturalnosti u punome skladu. Potrebno je u svakoj prilici – programski – predstavljati međunarodnoj zajednici tu vrijednost koja je oduvijek postojala u BiH, ali je devedesetih godina 20. vijeka upravo ta vrijednost napadnuta od strane susjednih hegemonističkih režima koji i danas teže ostvarenju svoga cilja.


VI


Uporno raditi na izgradnji građanske države BiH, zemlje ravnopravnih građana, kao što su i druge evropske države u kojima se kolektivna prava štite kroz zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.


VII


Promovirati ideju mira, kroz dijalog i razumijevanje naših različitosti kao bogatstva, kao prednosti koja nas sve obogaćuju kao ljude, građane, te pripadnike nacionalnih/etničkih zajednica i nacionalnih manjina.


VIII


Bosnu i Hercegovinu mora biti država u kojoj su svi građani, narodi i manjine ravnopravni na cijelom njenom teritoriju, u kojoj će se njegovati tekovine antifašizma, slobode ispovijedanja vjere i uvjerenja, kulture i demokratske države, u kojoj će funkcionirati vladavina prava, bez etničkih podjela, segregacije, omalovažavanja i nepriznavanje prava drugima i drugačijima.


IX


Zahtijevamo trajnu opredijeljenost za otklanjanje političkih posljedica sudski utvrđene međudržavne oružane agresije na Bosnu i Hercegovinu, moralnu obnovu društva na vrijednostima uzajamnog poštovanja i razumijevanja građana, za punu ravnopravnost građana, naroda i nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini.


X


Jačanje državnih institucija svih vrsta mora biti prioritet svih politički osviještenih subjekata i državnog aparata.


XI


Državu urediti tako da su potpuno zaštićena individualna, građanska prava, nacionalni i kulturalni identiteti, što nije u koliziji sa bosanstvom kao nacionalnim identitetom u značenju pripadnosti državi.


XII


Naročitu pažnju uvijek posvećivati pravosuđu, izboru valjanih kadrova na svim instancama pravosudnog sistema, jer je ono, faktičkim, najodgovornije za zdravlje jednoga društva.


XIII


Nikada ne vrijeđati niti ponižavati bilo koji narod i ne poistovjećivati ga u cjelini s određenim političkim subjektima ili institucijama.


XIV


Ne smije se pristati ni pod kakvim uslovima na dalju etnoteritorijalizaciju BiH, u bilo kojem pravnom, političkom ili administracijskom preuređenju koje uključuje etničku homogenizaciju, jer to vodi ka konačnoj podjeli BiH po etničkim linijama. Aktualne izmjene Izbornog zakona i Ustava Federacije BiH imaju taj cilj. 


Izmjene Izbornog zakona i Ustava koje je nametnuo visoki predstavnik Christian Schmidt treba da su u fokusu političkih subjekata i javnosti općenito kao suštinski segregacijske. Te i takve izmjene dužni su svi politički subjekti u Bosni i Hercegovini demaskirati pred domaćom i međunarodnom javnošću kao dramatičnu degradaciju građanske ravnopravnosti i demokratije.


XV


U izgradnji sekularne i građanske države potrebno je distanciranje vjerskih zajednica od politike a koje imaju punu slobodu djelovanja u domenu vjerskih zajednica. 


XVI


Izuzetno je važno jačanje diplomatije kojom će se stvarati prijateljstva u inozemstvu a koja će pružati podršku izgradnji građanske države BiH. Kvalitetna diplomatija je od nemjerljivog značaja za svaku zemlju, pogotovu za BiH koja se još uvijek bori za odgovarajuću poziciju u svijetu. Kompetentnost i ustavni patriotizam, svijest o primarnom značaju suverenosti države, mora iti glavni kriterij u imenovanju diplomata. 


XVII


Uporno raditi na promjeni negativne paradigme u odnosu susjednih zemalja i međunarodne zajednice prema BiH.


XVIII


Pozivamo intelektualce, akademsku zajednicu općenito da njeguju državotvornu svijest i ustavni patriotizam konstruktivnim istupanjima u javnosti, da se oslobađaju apatije i pasivnosti, znajući da se upravo sada, u njihovom vremenu, odlučuje o budućnosti naše zemlje. 


XIX


Od međunarodnih političkih subjekata i njihovih misionara u Bosni i Hercegovini odlučno zahtijevamo promjenu pristupa u rješavanju krize u zemlji kojoj su dužni pomoći u izgradnji na istim onim načelima na kojima počivaju i druge moderne evropske države.


XX


Sa ovom Deklaracijom upoznat ćemo bosansko-hercegovačku javnost i sve međunarodne organizacije, institucije i diplomatska predstavništva u Bosni i Hercegovini.

 

-kraj-

 

Stavovi izrečeni u ovom tekstu odražavaju autorovo lično mišljenje, ali ne nužno i stavove DEPO Portala.

 

 

(DEPO PORTAL/ad)

 

                                                                                                                                
                                                                                                                                      


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook