Impressum

GLAVNI UREDNIK
Angelina Albijanić-Duraković

REDAKCIJA:
Angelina Albijanić-Duraković, Mirna Duhaček, Dina Ganibegović, Maja Ručević, Amer Beganović

SURADNICI:
Bojan Bajić, Slavo Kukić, Anila Gajević, Zoran Bibanović, Omer Čevra, Esad Duraković, Nedžad S. Hadžimusić, Jasmin Duraković

MARKETING I FINANSIJE:
Maja Cerić, Emina Ljubunčić

PRODUCENT
Jasmin Duraković
[email protected]

DIREKTOR:
Angelina Albijanić-Duraković
[email protected]

KONTAKT/DEPO PORTAL:
DEPO d.o.o. Sarajevo
Tel. +387 (0)33 656 784
Tel/fax: +387 (0)33 656 876
[email protected]

KONTAKT/PRODUKCIJA:
[email protected]

 

DEPO doo

www.depo.ba