Impressum

GLAVNI UREDNIK
Angelina Albijanić-Duraković

 

REDAKCIJA:
Angelina Albijanić-Duraković, Dina Ganibegović, Azra Fazlić, Mirza Malović, Jasenka KratovićSURADNICI:
Bojan Bajić, Slavo Kukić, Anila Gajević, Zoran Bibanović, Omer Čevra, Esad Duraković, Pavle Pavlović, Jasmin Duraković

 

MARKETING I FINANSIJE:
Maja Cerić
[email protected]

 

PRODUCENT
Jasmin Duraković
[email protected]

 

DIREKTOR:
Angelina Albijanić-Duraković
[email protected]

 

KONTAKT/DEPO PORTAL:
DEPO d.o.o. Sarajevo
Tel. +387 (0)33 656 784
Tel/fax: +387 (0)33 656 876
[email protected]

 

KONTAKT/PRODUKCIJA:
[email protected]

 

Rješenjem ISSN Centra Bosne i Hercegovine od 16. 07. 2021. godine DEPO Portal ima dodijeljen broj: ISSN 2744-2276.

 

 

DEPO d.o.o. Sarajevo

www.depo.ba