Kontakt

DEPO d.o.o

Kemala Kapetanovića 17
Sarajevo

Tel./Fax: +387 33 656 876
Tel: +387 33 656 784
email: depo.portal[@]gmail.com (redakcija)