Kada ćemo u Evropsku uniju

Varhelyi: Napredak Bosne i Hercegovine je slab - evo detaljne procjene trenutnog stanja

Front19.10.21, 20:59h

Varhelyi: Napredak Bosne i Hercegovine je slab - evo detaljne procjene trenutnog stanja
Tijekom pandemije, negativni efekti široko rasprostranjene korupcije sa zabilježenim političkim klijentelizmom nastavili su se snažno manifestirati, direktno utječući na dobrobit građana, stoji u Izvještaju

 

Povjerenik za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelyi u utorak je predstavio ovogodišnji paket proširenja za 2021. godinu u kojem je dana detaljna procjena trenutnog stanja i napretka koji su zapadni Balkan i Turska postigli na svom putu prema Europskoj uniji (EU).

 

U dijelu koji se odnosi na Bosnu i Hercegovinu, Europska komisija navodi kako je naša zemlja u pogledu političkih kriterija, zakonodavne i izvršne vlasti imala slabe rezultate zbog političke polarizacije i pandemije. Entitetska Vlada Federacije BiH još uvijek je u tehničkom mandatu. Ustav BiH i dalje krši Europsku konvenciju o ljudskim pravima (ECHR), u vezi s odlukom u predmetu Sejdić-Finci i drugim povezanim predmetima, navode iz Europske komisije.

 

Međuresorna radna grupa uspostavljena je u svibnju 2021. godine kako bi raspravljala o izbornim i ustavnim reformama. U prosincu 2020. održani su lokalni izbori u Mostaru, prvi put nakon 2008. godine. Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje sastao se u lipnju 2021. i usvojio poslovnik o radu, nakon petogodišnjeg zastoja. Inkluzivan proces izborne reforme, kroz istinski dijalog i u skladu s europskim standardima, koji bi eliminirao sve oblike nejednakosti i diskriminacije u izbornom procesu, od izuzetnog je značaja.

 

Nije postignut napredak u pogledu u unapređenja izbornog okvira u skladu s europskim standardima i osiguravanja transparentnosti financiranja političkih stranaka. BiH još nije ispunila preporuke OSCE/ODIHR, Venecijanske komisije i GRECO Vijeća Europe. Nacionalni program za usvajanje pravne stečevine EU još uvijek nije kreiran. Postignut je ograničen napredak u osiguravanju povoljnog okruženja za rad civilnog društva.

 

Bosna i Hercegovina u ranoj je fazi priprema za reformu javne uprave (PAR); određeni napredak postignut je usvajanjem akcijskog plana za reformu javne uprave kao i strategija o upravljanju javnim financijama na svim nivoima vlasti. Zemlja mora osigurati profesionalnu i depolitiziranu državnu službu i koordiniran pristup izradi politika na nivou cijele zemlje, navodi se dalje u Izvješću.

 

BiH je u ranoj fazi/ima određeni nivo pripreme u pogledu pravosuđa. U tijeku izvještajnog perioda nije postignut napredak u ovoj oblasti. Vlasti su poduzele ograničene mjere za postupanje po nalazima Izvještaja eksperata o pitanjima vladavine prava („Priebeov izvještaj“). Očekuje se da izmjene i dopune zakona koje se odnose na integritet uđu u parlamentarnu proceduru; njihovo usvajanje je ključno za uspostavu kredibilnog i rigoroznog sistema provjere financijskih izvještaja nositelja pravosudnih funkcija. Stalni i evidentni znaci pogoršanja i dalje zahtijevaju poduzimanje hitnih mjera na jačanju integriteta i ponovnom uspostavljanju povjerenja građana u pravosuđe. Nedostatak posvećenosti političkih aktera za reformu pravosuđa, kao i slabo funkcioniranje pravosudnog sistema i dalje podrivaju uživanje prava građana i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala.

 

Bosna i Hercegovina je u ranoj fazi/ima određeni nivo pripreme za sprječavanje i borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Nije postignut napredak u ovoj oblasti u izvještajnom periodu; potrebne su hitne mjere za usvajanja zakona o javnim nabavkama i sukobu interesa koji su na čekanju, navode iz Europske komisije.

 

Tijekom pandemije, negativni efekti široko rasprostranjene korupcije sa zabilježenim političkim klijentelizmom nastavili su se snažno manifestirati, direktno utječući na dobrobit građana. Selektivno i netransparentno procesuiranje i pokretanje pravosudnih postupaka u slučajevima korupcije izazivaju zabrinutost. Postoje sistemski nedostaci u operativnoj suradnji između agencija za provođenje zakona i iznimno ograničena razmjena obavještajnih podataka. Ni policijske strukture nisu imune na politička uplitanja. Financijske istrage i zapljene imovine  uglavnom su neučinkovite. Iako su poduzeti neki pripremni koraci, kontakt točka za suradnju s Europolom još uvijek nije operativna. BiH nije poduzela korake na uspostavi suradnje s Eurojust-om. Zemlja mora i dalje raditi na borbi protiv terorizma i trgovine drogom i povećati svoje kapacitete za to.

 

Što se tiče temeljnih prava, premda zakonodavni i institucionalni okvir u velikoj mjeri postoji, BiH tek mora usvojiti sveobuhvatan strateški okvir. Potrebne su značajne reforme kako bi se osiguralo da svi građani mogu ostvariti svoja politička prava i da se osigura nediskriminatorno, inkluzivno i kvalitetno obrazovanje za sve, uključujući prevazilaženje prakse „dvije škole pod jednim krovom“, navodi se u Izvješću.

 

Nije postignut napredak u garantiranju slobode izražavanja i medija, na zaštiti novinara od prijetnji i nasilja osiguravanjem adekvatnog odgovora pravosuđa, niti u osiguravanju financijske održivosti sistema javnog emitiranja. I dalje postoje izazovi u pogledu slobode okupljanja, posebno u entitetu Republika Srpska, gdje su aktivisti bili izloženi zastrašivanju i kaznenom gonjenju.

 

Neuspjeh vlasti da uspostave održiv sistem za migracije i azila doveo je do humanitarne krize u prosincu 2020. Nakon opsnažnog angažmana i podrške EU, uspostavljen je privremeni smještaj u Lipi za pružanje skloništa svim osobama u potrebi. Stalni višenamjenski prihvatni centar u Lipi je u izgradnji u 2021. Bosna i Hercegovina pojačala je napore za unapređenje upravljanja migracijama; potrebno je osigurati efikasnu koordinaciju, na svim nivoima, u upravljanju granicama i kapaciteta upravljanja migracijama, kao i funkcioniranje sistem azila. Za to je potrebna pravična raspodjela odgovornosti između svih entiteta i kantona, uključujući i prihvatne centre.

 

U pogledu ekonomskih kriterija, Bosna i Hercegovina je postigla ograničen napredak i u ranoj je fazi uspostavljanja funkcionalne tržišne ekonomije. Zemlja je poduzela mjere za borbu protiv negativnih efekata pandemije covida-19 na ekonomiju i tržište rada.

 

Centralna banka poduzela je značajne mjere za poboljšanje svojih analitičkih kapaciteta. Određeni koraci poduzeti su za jačanje otpornosti financijskog sektora na udare, međutim nije bilo značajnih mjera za poboljšanje funkcioniranja tržišta proizvoda. Suradnja i koordinacija među sudionicima u zemlji dodatno se pogoršala. Otpor entiteta Republika Srpska protiv reformi u cijeloj zemlji vezanih za pravnu stečevinu EU dodatno je usporio usklađenost zemlje s kriterijima za pristupanje EU. Kao rezultat toga, institucionalna struktura zemlje, kao i njeno unutrašnje tržište, i dalje su fragmentirani, navode iz EK-a.

 

Nije postignuto poboljšanje u pogledu vladavine prava i funkcioniranja nadzornih i regulatornih institucija u cijeloj zemlji, time se nastavlja ometanje poslovnog okruženja u zemlji. Kvaliteta javne potrošnje nije se poboljšala, dok je javni sektor i dalje neučinkovit i preglomazan.

 

Bosna i Hercegovina postigla je ograničen napredak te se i dalje nalazi u ranoj fazi u smislu sposobnosti da se bori s pritiskom konkurencije i tržišnih sila u EU. Ukupni nivo kvalitete obrazovanja i dalje je nizak, a mjere za unaprjeđenje transportne i energetske infrastrukture i dalje su nedovoljne. Obujam strukturalnih prilagodbi je ograničen. Sveukupno, BiH je u ranoj fazi/ima određeni nivo pripreme u pogledu stupnja spremnosti i sposobnosti da preuzme obaveze članstva u Europskoj uniji i potrebno je da značajno poboljša usklađenost s pravnom stečevinom EU te provede i primjeni relevantno zakonodavstvo. Tijekom izvještajnog perioda postignut je ograničen ili nikakav napredak u različitim poglavljima pravne stečevine EU.

 

BiH je nazadovala u području javnih nabavki, u kojem je primijenila preferencijalni tretman za domaće ponuđače prilikom dodjele javnih ugovora tijekom većeg dijela izvještajnog perioda; Izmjene i dopune zakona o javnim nabavkama još nisu usvojene u parlamentarnoj proceduri. Postignut je ograničen napredak u statistici, s obzirom na vrlo male pomake u pripremi za naredni popis stanovništva i domaćinstava. Postignut je određeni napredak u javnoj internoj financijskoj kontroli, pri čemu su oba entiteta usvojila strategije.

 

Potrebni su veliki koraci kako bi se uskladio zakonodavni okvir s pravnom stečevinom EU o unutrašnjem tržištu (slobodno kretanje roba, usluga i kapitala, konkurentna politika i financijske usluge). BiH je postigla određen napredak samo u konkurentnoj politici, dodatno uskladivši Zakon o državnoj pomoći s pravnom stečevinom EU, te u financijskim uslugama. Ovaj klaster je ključan za pripremljenost Bosne i Hercegovine u ispunjavanju zahtjeva unutrašnjeg tržišta Europske unije i izuzetno relevantan za ranu integraciju i razvoj Zajedničkog regionalnog tržišta.

 

Bosna i Hercegovina je postigla ograničen ili nikakav napredak u većini područja konkurentnosti i inkluzivnog rasta (informacijsko društvo i mediji, oporezivanje, ekonomska i monetarna politika, poduzetništvo i industrijska politika, obrazovanje i kultura, te carinska unija), gdje je u ranoj fazi ili ima određeni nivo pripremljenosti. Ova područja imaju značajne poveznice s Programom ekonomske reforme BiH. Mora se raditi na socioekonomskim reformama kako bi se riješile postojeće strukturalne slabosti, nizak nivo konkurentnosti, visoka stopa nezaposlenosti, kao i utjecaj pandemije koja je dodatno podcrtala hitnost ovih reformi. Postignut je određen napredak usvajanjem politika o inkluzivnom obrazovanju, stručnom obrazovanju i osposobljavanju, te razvijanju poduzetničkih vještina.

 

BiH je postigla određen nivo ili ograničen napredak u većini područja koja se odnose na Zelenu agendu i održivu povezanost (transeuropske mreže, energija, okoliš i klimatske promjene), a nalazi se u ranoj fazi ili ima određeni nivo pripremljenosti. Zemlja mora značajno povećati svoje ambicije prema zelenoj tranziciji, te uskladiti svoje zakone o plinu i električnoj energiji s pravnom stečevinom EU. Zelena tranzicija i održiva povezanost ključni su za ekonomsku integraciju unutar regije i sa EU, olakšavajući prekograničnu trgovinu u regiji i stvarajući prave benefite za biznise i građane. Ovaj klaster i povezane reforme značajno su povezane s Programom ekonomskih reformi i Ekonomskim i investicijskim planom, te Zelenim planom za Zapadni Balkan.

 

Bosna i Hercegovina nije postigla napredak u područjima vezanim za resurse, poljoprivredu i koheziju (razvoj poljoprivrede i ruralnih područja, sigurnost hrane, veterinarska i fotosanitarna politika, ribarstvo, te financijska i proračunska podrška), te se uglavnom nalazi u ranoj fazi pripremljenosti.

 

BiH je dostigla određeni nivo pripremljenosti, ali nije postigla napredak u pogledu vanjskih odnosa. Zemlja mora intenzivirati napore da finalizira pristupanje Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Bosna i Hercegovina se snažno ohrabruje da poboljša svoju usklađenost s vanjskom politikom Europske unije i restriktivnim mjerama, a koje su značajno pale na 43 posto od kolovoza 2021. godine što izaziva zabrinutost. BiH je nastavila aktivno sudjelovati u regionalnoj suradnji i održavati dobrosusjedske odnose, stoji u Izvješću o napretku.

 

(FENA/md)

 

 Komentari - Ukupno 26

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!
Prikaži još