Nakon afere 'janje na ražnju' u centru Sarajeva

Inspekcija utvrdila: Ispred 'Raffaella' nema vidljivih tragova i ostataka loženja vatre, ali...

Hronika04.05.17, 18:00h

Inspekcija utvrdila: Ispred 'Raffaella' nema vidljivih tragova i ostataka loženja vatre, ali...
O izvršenom inspekcijskom nadzoru i utvrđenom stanju postupajući inspektori sačinili su službene zabilješke

 

Kantonalni komunalni i tržišno-turistički inspektori u srijedu su u prisustvu komunalnog inspektora Općine Centar, te komunalnih redara KJKP ”Rad” i općinskog komunalnog redara, izvršili usmjereni inspekcijski nadzor u vezi sa događajem ispred ugostiteljske radnje “Raffaello”u sarajevskoj ulici Ćemaluša, za vijeme obilježavanja Međunarodnog praznika rada. Inspekcijski nadzor pokrenut je po službenoj dužnosti, a za potrebe provođenja inspekcijskih radnji pribavljena je i službena zabilješka policijskih službenika MUP-a KS, sačinjena 1. maja oko 15:00 sati.

 

U trenutku inspekcijske kontrole, utvrđeno je:

 

- Da je ugostiteljski objekat zatvoren i ne radi;

 

- Kantonalni tržišno-turistički inspektor konstatovao je prekršaj da na objektu nema istaknuto radno vrijeme, te nepridržavanje radnog vremena u skladu sa Odlukom o radnom vremenu Općine Centar Sarajevo;

 

- Kantonalni komunalni inspektor konstatovao je da je javna površina čista i da nema vidljivih tragova i ostataka loženja vatre.

 

janje-sarajevo-1-maj

 

O izvršenom inspekcijskom nadzoru i utvrđenom stanju postupajući inspektori sačinili su službene zabilješke. Zbog nepoštivanja odredaba Odluke o radnom vremenu Općine Centar tržišno-turistička inspekcija će izdati prekršaj nalog. Pored toga, kantonalna komunalna inspekcija službeno će zatražiti od KJKP ”Rad” da u narednom periodu pojača prisustvo komunalnih redara na terenu, a naročito kontrolu čistoće javnih površina u urbanim dijelovima grada za vrijeme proslava praznika i održavanja kulturnih i drugih manifestacija.

 

Dalji inspekcijski postupak privremenog korištenja javne površine ispred ugostiteljske radnje “Raffaello” nastavlja voditi nadležna općinska komunalna inspekcija, shodno zakonskim i podzakonskim aktima kojima je regulisana predmetna materija.

 

Kao i svake godine inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo su, u skladu sa očekivanim masovnim okupljanjima i eventualnim nelegalnim prometom, 1. maja vršili kontrolu na području Spomenika prirode "Vrelo Bosne". Tim povodom formiran je i inspekcijski tim u sastavu tržišno-turistički, veterinarski i sanitarni inspektor, koji je u više navrata tokom dana obišao cijeli lokalitet izletišta, gdje nisu utvrdili prekršaj nelegalne prodaje prehrambenih i neprehrambenih namirnica. Podršku kantonalnim inspektorima pružali su i ovlaštena lica KJU za zaštićena prirodna područja, službenici PU Ilidža i zaposlenik KJKP Rad, koji je bio anagažovan u slučaju potrebe prevoza i adekvatnog zbrinjavanja oduzete robe.

 

Inspektori KUIP-a u svakom trenutku stoje na raspolaganju građanima Kantona Sarajevo, uz napomenu da sve uočene nepravilnosti ovom organu mogu prijaviti redovnim sredstvima komunikacije. Takođe, građanima je na raspolaganju i telefon Eko policije (66 00 00) sa kojom su u stalnom kontaktu.

 

(Nap.ba, DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook