Kolektivni ugovori u KS

Omogućeni sistematski ljekarski pregledi za sve uposlenike u javnom sektoru, dodatak od 10 posto ostaje na snazi

Hronika13.06.24, 12:16h

Omogućeni sistematski ljekarski pregledi za sve uposlenike u javnom sektoru, dodatak od 10 posto ostaje na snazi
Postignut je dogovor da svi uposlenici u javnim ustanovama socijalne zaštite u KS, kao i državni službenici i namještenici imaju dodatak na plate od 10 posto, odnosno da ovo pravo ostaje na snazi u naredne tri godine, bez obzira na osnovicu i bod koji se utvrđuju svake godine

 

 

Ugovor o pristupanju Kolektivnom ugovoru za uposlenike organa uprave i sudstva u Federaciji Bosne i Hercegovine potpisao je danas u ime Kantona Sarajevo premijer Nihad Uk sa predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH Samirom Kurtovićem.

 

"Ugovor je potpisan uz saglasnosti Grada i općina s područja KS, na čije uposlenike, uz uposlenike institucija KS, će se također primjenjivati prava iz novog kolektivnog ugovora", istakao je premijer Uk. Kazao je da će Vlada nastaviti socijalni dijalog u cilju  poboljšanja statusa i uslova rada svih uposlenika.

 

Novim Kolektivnim ugovorom rukovodilac organa državne službe dužan je jednom godišnje organizirati ljekarske preglede svih državnih službenika i namještenika u skladu sa budžetskim sredstvima planiranim za ovu namjenu.

 

"Novi kolektivni ugovor ima puno benefita koje organi uprave, državni službenici, sudska vlast i javne ustanove nisu imali do sada, od minulog rada  koji je povećan sa 0,5% na  od 0,6 posto, topli obrok 1% prosječne plaće u FBiH. Rukovodilac organa će donijeti posebno rješenje na dodatak na platu do 20 posto kada uposlenik pored poslova svoga radnog mjesta obavlja poslove drugog radnog mjesta. Što se tiče dodataka na plaću, osnovna plaća se sada uvećava za prekovremeni rad najmanje 50%, noćni rad najmanje 35%, rad u dane sedmičnog odmora najmanje 30% i rad u dane praznika najmanje 50%. U slučaju povrede na radu,  teških oboljenja  ili invalidnosti, svaki uposlenik ima pravo na dvije prosječne plate u FBiH", naveo je  između ostalog Kurtović.

 

Također, kada je riječ o namještenicima koji imaju niža primanja od prosječne plate u FBiH, a koja iznosi 1.360 KM, tim uposlenicima pri odlasku u penziju isplatit će se pet prosječnih plata u FBiH, odnosno biće primijenjeno povoljnije pavo, istaknuto je.

 

Postignut je dogovor da svi uposlenici u javnim ustanovama socijalne zaštite u KS, kao i državni službenici i namještenici imaju dodatak na plate od 10 posto, odnosno da ovo pravo ostaje na snazi u naredne tri godine, bez  obzira na osnovicu i bod koji se utvrđuju svake godine.

 

Enes Šabić, predsjednik Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija KS pri Samostalnom sindikatu iskazao je zadovoljstvo potpisanim Kolektivnim ugovorom, istakavši da je rezultat dugotrajnih pregovora. Potcrtao je da će se odredbe novog Kolektivnog ugovora primjenjivati na sve uposlenike javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite, državne službenike i namještenike KS, te zaposlenike Gradske uprave kao i opština u KS.

 

(DEPO PORTAL/dg)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook