JEDNOGLASNA ODLUKA SKUPŠTINE

Ko su novi laureati priznanja KS: Posthumno, Plaketa Segmedini Srni-Bajramović, Muhamedu Filipoviću...

Hronika24.04.24, 20:08h

Ko su novi laureati priznanja KS: Posthumno, Plaketa Segmedini Srni-Bajramović, Muhamedu Filipoviću...
NJ.E. Rezeq N.M. Namoora, ambasador Države Palestine u Bosni i Hercegovini proglašava se Počasnim građaninom Kantona Sarajevo zbog izuzetnih zasluga i doprinosa u razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti i demokratičnosti, te promocije mira, tolerancije humanosti

 

 

 

Skupština Kantona Sarajevo jednoglasno je donijela odluke o vekifikaciji odluka Odbora za javna priznanja Kantona Sarajevo, prema kojima će laureatima i članovima njihovih porodica biti dodijeljena priznanja na svečnoj sjednice Skupštine KS, koja će se održati u okviru obilježavanja Dana Kantona Sarajevo 02-09. maja 2024. godine.


Tako se NJ.E. Rezeq N.M. Namoora, ambasador Države Palestine u Bosni i Hercegovini proglašava Počasnim građaninom Kantona Sarajevo zbog izuzetnih zasluga i doprinosa u razvijanju međunarodnih odnosa na načelima solidarnosti i demokratičnosti, te promocije mira, tolerancije humanosti.


Plaketa Kantona Sarajevo biće uručena i Samiri Hurem, kao priznanje za izuzetan doprinos u oblasti sporta, te promociji i afirmaciji ženskog fudbala u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.


Našem velikom glumcu Josipu Pejakoviću Plaketa KS dodjeljena je kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji pozorišne i filmske umjetnosti u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.


Plaketu će dobiti i Zlatan Fazlić Fazla, kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji Sarajeva u oblasti umjetnosti i muzičkog stvaralaštva.


Za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji i razvoju sporta na području Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine plaketa će dobiti Mirsad Terzić.


Velikom borcu i sportisti Ismailu Barlovu, Plaketa će biti uručena kao priznanje za izuzetan doprinos razvoju i afirmaciji u oblasti sporta.


Od ove godine nosioci Plakete KS će biti i Udruženje  boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata 92 – 95. Kantona Sarajevo, zbog njihovog izuzetanih doprinosa u odbrani Bosne i Hercegovine i njenih civilizacijskih vrijednosti, socijalizaciji, rehabilitaciji i integraciji boračke populacije u društvo.


Plaketa KS ide i u ruke muzičke grupe Mostar Sevdah Reunion, kao priznanje za očuvanje i promociju sevdaha i sevdalinke u zemlji i u svijetu. 


Udruženju "Think Pink - Zajedno smo jedno", ova plaketa će pripasti kao doprinos u promociji zdravlja žena u Bosni i Hercegovini, prevenciji i jačanju svijesti o bolesti žena, osnaživanju i podršci oboljelim i njihovim porodicama.


Skupština Kantona Sarajevo je odlučila da će jedan od laureata Plakete KS biti i Institutu za historiju u Sarajevu, zbog njihovog doprinosa u istraživanju historije Bosne i Hercegovine, razvoju njenog historijskog identiteta, te podizanju svijesti o značaju i afirmaciji znanja o historiji naše domovine na međunarodnom planu. 


Lovačkom Udruženju "Sarajevo" Sarajevo, dodjeljuje se Plaketa Kantona Sarajevon za izuzetan doprinos očuvanju i osiguranju biodiverziteta (zaštita i osiguranje prirodnih regulacija brojnosti prirodnih resursa, racionalno gazdovanje, zabrana lova i dr.) na području Kantona Sarajevo i BiH. 


Skupština Kantona Sarajevo verifikovala je i Odluku o dodjeli Plakete Kantona Sarajevo i akademiku Dževadu Jahiću, postuhmno, kao priznanje za izuzetan doprinos izučavanju i afirmaciji bosanskog jezika i književnosti u Bosni i Hercegovini.


Posthumno, Plaketa će biti dodijeljena akademiku prof.dr. Muhamedu Filipoviću, za nemjerljiv doprinos u promociji Bosne i Hercegovine u nauci, kulturi, filozofiji i umjetnosti, te jačanju pravnog, kulturnog, jezičkog i historijskog identiteta države Bosne i Hercegovine. 


Skupština KS je verifikovala i Odluku o dodjeli Plakete KS i akademiku, dr. Ibrahimu Pašiću, posthumno, kao priznanje za doprinos u izučavanju i afirmaciji kulturno-historijskog nasljeđa u Bosni i Hercegovini. 


Plaketa će postumno biti dodijeljena i akademiku Hadžemu Hajdareviću, kao priznanje u borbi za afirmaciju bosanskog jezika, književnosti i kulture u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.


Verifikovana je i Odluku o dodjeli Plakete Segmedini Srni-Bajramović, posthumno, kao priznanje za izuzetan doprinos u razvoju i kreiranju društveno-političkog života u Kantonu Sarajevo i državi BiH, naročito u promociji ženskih prava, te brige i zaštite socijalno-ugroženih kategorija - saopćeno je iz Press službe Vlade KS.

 

 

(DEPO PORTAL/ad)

 

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook