Jednoglasno

Skupština KS podržala rad ustanova iz oblasti kulture i socijalne zaštite u 2022. godini

Hronika21.02.24, 19:36h

Skupština KS podržala rad ustanova iz oblasti kulture i socijalne zaštite u 2022. godini
Današnje zasjedanje Skupštine je prekinuto nakon što su zastupnici počeli razmatrati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ za 2022. godinu

 

 

U nastavku razmatranja rada javnih ustanova za 2022. godinu, Skupština Kantona Sarajevo je jednoglasno usvojila izvještaje o poslovanju većine ustanove iz oblasti kulture, a to su: Narodno pozorište Sarajevo, Sarajevski ratni teatar - SARTR, Sarajevska filharmonija, Međunarodni teatarski festival – Scena MESS,  Pozorište mladih Sarajevo, Kamerni teatar 55, Collegium artisticum, Bosanski kulturni centar, Historijski arhiv Sarajevo, Biblioteka Sarajevo, Muzej “Alija Izetbegović i Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa.
 

Izvještaj Javne ustanove Muzej Sarajevo nije dobio podršku skupštinskih zastupnika. 
 

Za isti izvještajni period danas su razmatrani i usvojeni izvještaji o radu javnih ustanova iz oblasti socijalne zaštite, među kojima su: Odgojni centar Kantona Sarajevo, Gerontološki centar, Terapijska zajednica - Kampus Kantona Sarajevo, Porodično savjetovalište, Dom za socijalno zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba, Dom za djecu bez roditeljskog staranja, Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo i Kantonalni centar za socijalni rad. 
 

Skupštinski zastupnici su istakli da je u sektoru socijalne zaštite vidljivo poboljšanje uslova rada uposlenih, u smislu povećanja njihovih primanja, te da se te, kao i narednih godina, izdvajanja za ovaj sektor kontinuirano povećavaju u svrhu podizanja kvaliteta ove vrste usluga. 
 

U izvještajima su izneseni podaci o aktuelnim pitanjima s kojima se ove ustanove susreću. Istaknuta je sve veća potreba za uslugama pogotovo u dijelu smještaja starih osoba i osoba sa invaliditetom. Takođe, navedene su potrebe za novim medicinskim kadrom, proširivanjem smještajnih kapaciteta i za sanairanjem nekih postojećih objekata. 
 

Zajednička je ocjena da je potrebno posvetiti dodatnu pažnju i pokrenuti aktivnosti u posredovanju u zapošljavanju obzirom na potrebu tržišta za novim zanimanjima. Takođe, najavljena je analitično snimanje stanja i kreiranje novih modela u oblasti posredovanja i pomoganja u zapošljavanju. 
 

Skupština je usvojla i izvještaje o radu Pravobranilaštva KS i Zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći za 2022. godinu.
 

Na ovoj sjednici usvojen je Izvještaj o radu Nezavisnog odbora  za izbor policijskog komesara u 2022. godini, kao i Izvještaj o radu Odbora za žalbe javnosti.
 

Današnje zasjedanje Skupštine je prekinuto nakon što su zastupnici počeli razmatrati Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ za 2022. godinu, saopćio je Press KS.

 

(FENA/dg)


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook