DEMANTI NA ŠOKANTAN ISKAZ SVJEDOKA POKAJNIKA

Zaštićeni svjedok laže! Kristijan Marić iz Mostara me prevario i uzeo novac za prevoz respiratora... Let iz Pekinga nije ni postojao!

Hronika11.01.22, 11:36h

Zaštićeni svjedok laže! Kristijan Marić iz Mostara me prevario i uzeo novac za prevoz respiratora... Let iz Pekinga nije ni postojao!
Prosto je nevjerovatno, ili blaže rečeno za čuđenje je, da Tužilaštvo i Sud BiH mogu takvoj osobi dati status zaštićenog svjedoka, dozvoliti mu da laže, neosnovano optužuje i vrši prevare, a da za te tvrdnje nema nijedan dokaz, osim svoje “pokvarene i bujne mašte”, bar kada sam ja i moji postupci u pitanju - navodi Sanja Lekić u svom demantiju

 

 

Krajem prošle godine, tačnije na ročištu održanom 22. decembra u nastavku suđenja federalnom premijeru Fadilu Novaliću, suspendovanom direktoru Federalne uprave civilne zaštite Fahrudinu Solaku, ministrici finansija Federacije BiH Jelki Milićević i vlasniku preduzeća "Srebrena malina" Fikretu Hodžiću, optuženim za nabavku 100 kineskih respiratora u vrijednosti od 10.530.000 KM, svjedočio je Kristijan Marić iz Mostara, koji je usko sarađivao sa Fikretom Hodžićem. On je tada ispričao na koji način su sporni respiratori nabavljeni te naveo da je, između ostalog, u „Mreži mladih“ sarađivao i sa Sanjom Lekić iz Crne Gore i njenom firmom „BTL medical Montenegro“.


Vlasnica navedene firme Sanja Lekić uputila je demanti na iskaze zaštićenog svjedoka Tužilaštva i Suda BiH Kristijana Marića, u kome tvrdi da je iznio niz lažnih navoda bez ikakvih dokaza te iznosi drugu stranu priče oko nabavke i transporta respiratora iz Kine.


Demanti objavljujemo u cjelosti, bez ikakvih intervencija: 

 

Poštovani,

Dana 22. Decembra 2021 godine, objavili ste u Vašem dnevniku tekst sa naslovom: ''Šokantan iskaz svjedoka (pokajnika): Fikret Hodžić planirao kupiti još 200 respiratora, pa da njih petoro dijele dobit od…".

 

U istom tekstu se u negativnom kontekstu pominjem lično ja, kao  “Sanja Lekić iz Crne Gore i njena firma Btl medical Montenegro”, pa u tom smislu dostavljam DEMANT, koji se nadam da ćete objaviti u narednom izdanju vašeg dnevnika, kako bi javnost bila upoznata da je Kristijan Marić iz Mostara, kao vlasnik i Izvršni direktor privrednog duštva “FREE MOTION’’ D.O.O. iz Mostara (koji podatak se nigdje ne pominje), iznio niz neistina, u stvari da je u pomenutom krivičnom postuku DAO LAŽAN ISKAZ, a da me je u tom svojstvu,  kako to proizilazi iz slijeda dogadjaja, počev od marta mjeseca 2020 godine, svjesno obmanjivao iznoseći neistine, i da me je na kraju prevario i za sebe zadržao iznos od 22.968,00 eura, koji je “BTL Medical Montenegro” uplatio na račun-Beneficiary Customer BA393381304847349385 od “FREE MOTION’’D.O.O. Mostar (Invoice 20/20 od 28.03.2020 godine), za prevoz respiratora letom iz Pekinga (SWIFT 1450031063004  Komercijalna banka Podgorica), koji avionski let, kako smo kasnije utvrdili, nije ni postojao, pa nije ni izvršen, što znači da nas je Kristijan Marić prevario i zadržao novac za sebe lično, a zbog raskida kupoprodajnog ugovora zbog neizvršenja isporuke te robe u ugovornom roku kupcu sa tendera “KC Crne Gore”, dodatno nanio štetu za “BTL Medical Montenegro” od oko 320.000,00 eura, kolika je bila ugovorna vrijednost robe.


Prosto je nevjerovatno, ili blaže rečeno za čuđenje je, da Tužilaštvo i Sud BiH mogu takvoj osobi dati status zaštićenog svjedoka, dozvoliti mu da laže, neosnovano optužuje i vrši prevare, a da za te tvrdnje nema nijedan dokaz, osim svoje “pokvarene i bujne mašte”, bar kada sam ja i moji postupci u pitanju.


U TOM PRAVCU TREBA PREISPITATI UČEŠĆE I PONAŠANJE POSTUPAJUĆIH TUŽILACA I SUDIJA, JER SU ONI MORALI IMATI PODATKE O RAZNIM PREVARAMA, ZLOUPOTREBAMA I DAVANJIMA LAŽNIH ISKAZA OSOBE KOJA SE ZOVE KRISTIJAN MARIĆ, JER JA OSNOVANO SUMNJAM DA JE NA MARIĆA NEKO IZVRŠIO PROTIVZAKONITI UTICAJ DA LAŽNO IZNOSI ČINJENICE, JER SU PRILIKOM DAVANJA MOG ISKAZA U OVOM PREDMETU, KOJI ISKAZ SE NALAZI U SPISIMA PREDMETA, I PORED NEZAKONITIH PRITISAKA, PRECIZNO IZNIJETE SVE ČINJENICE, I ZA SVAKU RIJEČ SAM DOSTAVILA ORIGINALAN DOKAZ U KRIVIČNOM POSTUPKU.


Pošto se radi o iznošenju neistinitih podataka i lažnog iskaza, od strane u tom sudskom predmetu svjedoka Kristijana Marića iz Mostara, ako je tačno ono što je navedeno u tekstu autora B.Cerića, protiv istog Kristijana Marića ću lično podnijeti krivičnu prijavu Tužilaštvu BIH, zbog krivičnog djela – davanje lažnog iskaza iz čl. 348 Krivičnog zakonika Federacije Bosne i Hercegovine.


Takođe Vas obavještavam da ću protiv istog Kristijana Marića, i privrednog društva “FREE MOTION’’ DOO Mostar,  podnijeti  krivičnu prijavu zbog krivičnog djela Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247 Krivičnog zakonika Federacije Bosne i Hercegovine u vezi članova 126, 127 i 128 Krivičnog zakonika Federacije Bosne i Hercegovine, koja su  izvršena krajem marta i početkom aprila 2020 godine, na štetu privrednog društva  „BTL Medical Montenegro” d.o.o. Podgorica, ul. Oktobarske revolucije 130, 81000 Podgorica, od kojeg su protivpravno prisvojili iznos od 22.968,00 eura uplaćenih 28. Marta 2020 godine, na račun privrednog društva “FREE MOTION’’ DOO Mostar, i nanijeli nam štetu od oko 320.000,00 eura.


Kristijan Marić je pred sudom dao lažan podatak, jer ja U MARTU 2020 GODINE nijesam ni znala da postoji nekakva “MREŽA MLADIH”, niti se on predstavio u tom, smislu, već je preko nekih mojih prijatelja, ozbiljnih ljudi, dobio moj kontakt, i u razgovoru predložio poslovnu saradnju sa njegovim dobrim prijateljem Bornom Cicero i njegovim privrednim društvom “EXOTRADE” D.O.O. Rijeka, garantujući da je Borna Cicero ozbiljan poslovni čovjek, i licno se zajedno sa Cicerom nakon toga angažovao i zajedno sa njim ušao u posao. Dakle Kristijan je garantovao za g-dina Borna Cicero i “Exotrade” d.o.o. Rijeka, da kao prodavci sa kupcem “BTL Medical Montenegro” D.O.O. Podgorica zaključe 27 marta 2020 godine ugovor o isporuci 200 komada medicinskih respiratora ACM812A (Neistinito je Kristijan Marić izjavio da je Srbija zahtijavala i ugovarala nabavku 300 respiratora), rok isporuke je bio 3 dana, koje je “BTL Medical Montenegro” trebao nakon prijema isporučiti privrednom društvu “Sinofarm” d.o.o. Beograd po ugovoru zaključenom dan kasnije 28 marta 2020 godine, a nikakav poslovni kontakt ili obavezu nijesmo imali prema nadležnima u Republici Srbiji.


Mi smo nabavili tih 200 respiratora i pored velikih problema koje je izazvao Borna Cicero i njegov “Exotrade”, jer su Kristijan i Borna garantovali isporuku u roku od 3 dana (što je u startu bila pripremljena prevara, jer smo nakon godinu dana saznali da je “Exotrade” imao rsnijr zaključen ugovor sa kineskim proizvodjačem i rok isporuke 30 dana, značajno manju cijenu), i iste stavili na raspolaganje kupcu “Sinofarm” d.o.o. Beograd, ali oni ne žele da izvrše prijem robe,već su pokušali raskinuti ugovor, što mi nijesmo prihvatili, pa se pred Privrednim sudom Crne Gore vodi parnica, u kojoj “Sinofarm” traži povrat cijene, a “BTL Medical Montenegro” zahtijeva prijem respiratora i naknadu troškova i štete, kojo će biti utvrdjeni u sudskom postupku koji je u toku.


Veliku LAŽ je izjavio Kristijan Marić kada je rekao: “ Da su tada on, Sanja Lekić, Borna Cicero, Danijel Edmund te biznismen iz Londona Samir Cerić osmislili plan kako da pomognu Sanji Lekić da vrati novac Srbiji a i da oni zarade ekstra profit prodajom respiratora za BiH, da su naknadno shvatili da moraju uključiti i Fireta Hodžića te je on pristao na taj plan, na ekstra profit, uz Marićevo obećanje da će biti dobro počašćen.


Ugovorena je kupovina 100 respiratora za 10 miliona KM, a danas je Marić objasnio da je njihova realna cijena zapravo 1,5 miliona eura.
Dogovor je bio da poslije te isporuke za BiH naruče još 200 respiratora te da bi onda nakon tog drugog završenog posla podijelili ekstra dobit od 2,4 miliona eura.
Dakle, druga nabavka trebala je biti plaćena 20 miliona maraka. Fikret Hodžić je, kako je danas naveo Marić, tada rekao da se ništa ne brinu te da će ta sredstva biti osigurana.
Kristijan Marić je potvrdio kako mu je poznato da je Vlada FBiH pisala dva garantna pisma za obje vrste respiratora a također mu je poznato da je garantno pismo pisao i ambasador BiH u Kini Tarik Bukvić za kupovinu druge pošiljke od 200 respiratora, koja na kraju nije realizirana.


On je također danas potvrdio da je, kada je prvi put pozvan na saslušanje u Tužilaštvo BiH, ljut nazvao Fikreta Hodžića, a ovaj mu je rekao: "Ti radi svoj posao, ali nemoj spominjati respiratore, premijera FBiH i Federalnu upravu civilne zaštite".


Marić je također danas iznio šokantnu informaciju da je Samir Cerić iz Londona posredovao kod Kineza da sačine lažnu fakturu na višu cijenu 100 respiratora ACM-812A”.

 

Suprotno ovom lažnom iskazu, ISTINA JE da Sanja Lekić nije vodila bilo kakve razgovore na tu temu sa Kristijanom Marićem, niti bilo kojim licem koje se pominje u spornom tekstu, niti je Sanji Lekić ništa o tim stvarima poznato, jer je “BTL Medical Montenegro” po svim navedenim odredbama, pa i ugovorenom tržišnom cijenom od 3,9 miliona eura, dana 14.04.2020. godine zaključio ugovor o ustupanju ugovora o kupoprodaji 100 respiratora ACM812A sa isporučiocem  Shanghai CHANGQI Medical technology center, i preuzimaocem “Srebrena Malina” D.O.O., i od tog trenutka nemamo saznanja što su radili Kristijan Marić i ostala lica koja se pominju u tekstu, a posebno naglašavamo da na račun “BTL Medical Montenegro”  nije uplaćen bilo koji novčani iznos.


Ovakvo ponašanje Kristijana Marića,te Tužilaca i Sudija koji su mu dali status zaštićenog svjedoka, nezakonito je do krajnje granice racionalnog i poštenog odnosa, pogotovo sa razloga što je dokumentacija dostupna u predmetu, i što je jasno da Sanja Lekić i privredno društvo  „BTL Medical Montenegro” d.o.o. Podgorica, nemaju nikakvog učešća u konkretnom predmetu koji se vodi pred nadležnim sudom u Bosni i Hercegovini.


Molim Vas da odmah objavite moj demant, kako bi se javnost upoznala sa lažnim iskazima i prevarama koje vrši Kristijan Marić, ali i o nezakonitom radu nadležnih koji su mu sve to omogućili, dajući mu položaj zaštićenog svjedoka, sa nadom da će isti nadležni organi i sudovi svoje ODLUKE preispitati, i oduzeti mu taj status, kako bi pred zakonom odgovarao i dobio zaslužene krivične sankcije.

 

Isti demanti smo dostavili i drugim medijima i portalima iz BIH, koji su objavili lažne informacije iznijete na suđenju od svjedoka Kristijana Marića.

 

Podgorica, 10.01.2022. godine   
                                                                     

Davalac demanta

Sanja Lekić

 

     

(DEPO PORTAL/ad)

 

 

 

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i FacebookKomentari - Ukupno 21

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!
Prikaži još