Uoči lokalnih izbora u BiH

Biografije kandidata Četvorke za načelnike sarajevskih općina: Evo za koga ćete moći glasati

Front17.08.20, 11:48h

Biografije kandidata Četvorke za načelnike sarajevskih općina: Evo za koga ćete moći glasati
U nastavku vam donosimo biografije kandidata Naroda i Pravde, Naše stranke, SDP-a i NBL-a

 


U Sarajevu će danas biti održana konferencija za novinare Četvorke na kojoj će biti predstavljeni njihovi zajednički kandidati za načelnike u Kantonu Sarajevo na lokalnim izborima 2020.

 

U nastavku vam donosimo biografije kandidata Naroda i Pravde, Naše stranke, SDP-a i NBL-a, a to su Adnan Delić, Amar Dovadžija, Dženan Brkanić, Enes Kazić, Elvedin Tatarević, Hasan Tanović, Ibrahim Hadžibajrić, Nermin Muzur i Srđan Mandić.

 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA NOVO SARAJEVO

 

hasan-tanovic


Hasan Tanović rođen je 1970. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon odsluženja vojnog roka u JNA upisuje Medicinski fakultet u Sarajevu i sa uspjehom ga pohađa do početka Agresije na RBiH. U aprilu 1992. godine, kao dobrovoljac, aktivno se uključuje u OS BiH, iz kojih je, nakon težeg dvostrukog ranjavanja u septembru 1992 godine, demobilisan kao 60% RVI. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Sarajevu 2003. godine. Završio je pripravnički staž u Kliničkom centru Sarajevo. Stručni ispit za zvanje «Doktor medicine» položio je 2004. godine. Sa ovim zvanjem 2003. i 2004. godine radi u firmama Bosnalijek d.o.o. i Abbott Laboratories. Od 2006. godine bio je na specijalizaciji iz ortopedije i traumatologije u KCUS koju okončava specijalističkim ispitom u martu 2010. godine nakon čega dobiva zvanje specijalista ortopedske hirurgije. Od 2010. bio je u stalnom radnom odnosu kao ljekar specijalista ortoped na Klinici za ortopediju i traumatologiju KCUS-a. Od juna 2013. godine angažovan je kao zvanični ljekar svih selekcija u Košarkaškom savezu BiH. Upisao je i položio sve ispite na postdiplomskom studiju, Eksperimentalno-laboratorijski smjer, na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od marta 2016. godine stalni je sudski vještak iz oblasti medicine, podoblast ortopedija i traumatologija. Od 2017. godine zaposlen je na Odsjeku za ortopediju i traumatologiju Opće bolnice „Prim.dr Abdulah Nakaš“. Bio je kandidat za načelnika općine Novo Sarajevo 2016. godine i osvojio je 5181 glas, najviše poslije aktuelnog načelnika.

 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA NOVI GRAD

 

adnan-delicAdnan Delić rođen je 1985. u Doboju. Opću gimnaziju “Edhem Mulabdić“ završio je u Maglaju, a Fakultet sporta i tjelesnog odgoja na Univerzitetu u Sarajevu. Godine 2018. bio je polaznik referentnog Integratorskog workshopa Adizes Southeast Europe, a od 2019. pohađa Adizes Leadership Program. Posjeduje bogato radno iskustvo u realnom sektoru. Bio je prodajni predstavnik firme Andrea & Giovanni od 2008. do 2010. te kompanije Andrea & Company od 2010. do 2017. Nakon toga je, od 2017. do kraja 2018, u jednoj od  najreprezentativnijih bosanskohercegovačkih IT kompanija obnašao funkciju pomoćnika generalnog menadžera, a zatim i dužnost direktora marketinga od 2018. do augusta 2020. Istovremeno je tri godine obavljao poslove menadžera u autoškoli. Osnivač je i donedavni predsjednik sportske asocijacije Fair Play te osnivač i predsjednik Upravnog odbora udruženja Dobro.ba, čija je osnovna ideja djelovanja "humanost na djelu". Oženjen je i otac dvoje djece.


 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA STARI GRAD

 

ibrahim-hadzibajric


Ibrahim Hadžibajrić rođen je 1963. godine u Sarajevu. Oženjen je i otac je dvoje djece. Diplomirao je i magistrirao na Poljoprivrednom u Sarajevu. Od 1988. do 1992. Godine bio je rukovodilac Sektora za održavanje zaštitnih zona u KJKP „Vodovod i kanalizacija“. U toku rata od 1992. do 1995. godine bio je pripadnik Armije BiH. Od 1995. do 1997. godine radio je u Ministarstvu vanjskih poslova BiH kao šef i savjetnik Odsjeka za analitiku, informatiku i tehniku. Funkciju vice konzula u Ambasadi BiH u Beču vršio je od 1998. do 2000. godine. Od 2006. do 2008. godine obavljao je funkciju direktora Fonda memorijala Kantona Sarajevo. Na lokalnim izborima održanim 2008. godine građani su mu ukazali povjerenje i izabrali ga za načelnika Općine Stari Grad Sarajevo. Nadmoćnu pobjedu u izboru za načelnika Općine Stari Grad odnio je još dva puta: na lokalnim izborima 2012, kao i 2016. godine. Osnivač je i predsjednik Nezavisne bosanskohercegovačke liste (NBL). Dva puta je proglašen najnačelnikom u BiH 2010. i 2018. godine. Evropski pokret u BiH proglasio ga je 2010. godine Evropskim načelnikom FBIH, a 2016. godine izabran je za načelnika decenije u BiH. Općina Stari Grad Sarajevo je, pod njegovim rukovodstvom, dva puta proglašena najtransparentnijom i najotvorenijom općinom u BiH, 2018. i 2019. godine.

 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA CENTAR

 

srdan-mandic


Srđan Mandić rođen je 1972. godine u Sarajevu. Osnovnu školu “Branko Bane Šurbat” na Grbavici završio je kao učenik generacije i nosilac zlatne značke "Mitar Trifunović Učo". 1986. godine sa porodicom seli na Marijin Dvor gdje i danas živi, a paralelno upisuje drugu sarajevsku gimnaziju. 1991. upisuje se na Mašinski fakultet u Sarajevu, a studij prekida početkom agresije na BiH. Ratni period proveo je kao pripadnik Armije BiH. Odmah nakon završetka rata upisuje Ekonomski fakultet na kojem je diplomirao 2000., a status magistra ekonomskih nauka iz oblasti marketinga na istom fakultetu stekao je 2012. godine. Odmah po okončanju studija kao pripravnik dobija posao u sarajevskom KLASu, u kojem je proveo 12 godina obavljajući različite menadžerske funkcije, od rukodvodioca službe, preko direktora sektora za marketing i razvoj do pozicije člana Uprave. Nakon Klasa bio je član uprave, a potom i direktor kompanije Sprind d.d. Sarajevo, te direktor sarajevskog Oslobođenja. IEDC Bledsku školu menadžmenta – General Management Program Bled završio je 2002. godine, a 2014. je, kao prvi dobitnik iz Bosne i Hercegovine, primio prestižno priznanje ove škole "Alumni Achievement Award 2014". Tokom karijere u privatnom sektoru uspješno je kreirao i vodio niz projekata iz oblasti marketinga, unutrašnje i vanjske trgovine, razvoja i sistema upravljanja kvalitetom. Član je Naše stranke od 2009. godine, a na četvrtom kongresu, održanom u maju 2019. godine, izabran je za njenog potpredsjednika. U Vladi Kantona Sarajevo obavljao je dužnost ministra komunalne privrede i infrastrukture, u periodu decembar 2018. - mart 2020. Aktivno govori engleski jezik.

 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA ILIDŽA

 

nermin-muzur


Nermin Muzur rođen je 1985. godine u Sarajevu. Završio je Petu gimnazija Sarajevo, sportski smjer. Diplomirani je profesor sporta i tjelesnog odgoja. Na Fakultetu za javnu upravu, Univerziteta u Sarajevu, stekao je diplomu magistra poslovne uprave. Petnaest godina aktivno igrao odbojku, nastupao za omladinske selekcije Bosne i Hercegovine. Nakon igračke karijere, bogato domaće i internacionalno iskustvo stekao kao jedan od najmlađih odbojkaških sudija u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnje radno iskustvo stekao je u realnom sektoru u oblasti prodaje i marketinga. Radno iskustvo sticao je najvećim dijelom u internacionalnoj kompaniji, na rukovodećim poslovima. Od 2007. do 2009. godine radi kao Key account manager u kompaniji Aeroexklusive. Od 2009. do 2017. radi kao Sales team supervizor za Bosniu and Hercegovinu, za L'Oreal Paris. 2017. godine formirao je Turističku zajednicu Kantona Sarajevo i zajedno sa svojim timom napravio značajne rezultate na domaćoj i internacionalnoj sceni. Predsjednik Turističke zajednice bio je do 2017. godine. Na lokalnim izborima 2012., kao i 2016. godine, izabran je za općinsko vijeće Ilidže. Na Općim izborima 2018. godine direktnom voljom građana izabran u Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, gdje je trenutno zastupnik.


 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA VOGOŠĆA

 

dzenan-brkanic


Dženan Brkanić rođen je 1979. godine u Sarajevu. Osnovno obrazovanje stekao je u Sarajevu, gdje upisuje i uspješno završava Srednju mješovitu Saobraćajnu školu i stiče zvanje PTT tehničara. Fakultet Političkih nauka u Sarajevu, smjer Odbrana i sigurnost, završava 2006. godine i stiče zvanje prof. Odbrane i sigurnosti. 2005 god. prvi put stupa u radni odnos u Agenciji za zaštitu ljudi i imovine B.I.G.A. d.o.o. Sarajevo, gdje radi na različitim pozicijama. U Agenciji B.I.G.A. ostaje do januara 2009. godine, te uz sporazumni raskid ugovora prelazi u Institut zaštite od požara i eksplozije d.o.o. Sarajevo. Radio je kao koordinator na nivou Instituta. Zadatak na pomenutoj poziciji bila je organizacija poslova na nivou Instituta. Nakon okončanja radnog odnosa u Institutu zaštite od požara i eksplozije d.o.o. Sarajevo, zasniva radni odnos u Agenciji za zaštitu ljudi i imovine Nova Gama d.o.o., gdje obavlja poslove rukovodioca tehničke zaštite. Na navedenoj poziciji ostaje nepunih godinu dana, odnosno do prelaska u osiguravajuće društvo „Triglav“ d.d. Sarajevo. U Osiguravajućem društvu „Triglav“ d.d. radi kao voditelj prodajnog tima. Tu ostaje do 2019. godine, nakon čega pokreće privatnu uslužnu djelatnost, koja se bavi zastupanjem i posredovanjem u osiguranju. Oženjen je i otac dvoje djece školskog uzrasta. Član je šehidske porodice, brat mu je sa nepunih 20. godina poginuo braneći državu i po čijem imenu nosi naziv ulica u kojoj živi na Kobiljoj Glavi.


 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA ILIJAŠ

 

amar-dovadzija


Amar Dovadžija rođen je 1983. godine u selu Kamenica - Crna Rijeka. Živi i radi u Ilijašu. Profesor je engleskoj jezika i književnosti. Diplomu je stekao na Univerzitetu “Al-Azhar”, Kairo, Egipat. Otac troje djece. Obnašao je funkciju općinskog vijećnika u periodu od 2012.-2014. godine u općinskom vijeću Ilijaš. Na Izborima 2014. godine izabran je za zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo. Do 2018. godine bio je zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo. Od 2018. godine do danas nastavnik je engleskoj jezika u osnovnoj školi u Ilijašu. Predsjednik je upravnog odbora nogometnog kluba Ilijaš. Govori engleski i arapski jezik.


KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA HADŽIĆI

 

enes-kazic


Enes Kazić rođen je 1966. godine u Sarajevu. Osnovnu školu završio je u Tarčinu. 1985. godine završio je srednju građevinsku školu u Hadžićima, smjer arhitektura, zvanje tehničar. 1988. godine završio je policijsku akademiju na Vracama u Sarajevu i stekao zvanje milicionera. 1999. godine završio je pravni fakultet u Sarajevu, zvanje diplomirani pravnik. Od 1989. godine do 1993. godine radio je kao policajac u policijskim stanicama Novi Grad i Hadžići. Od 1993. godine do 2001. bio je komandir u policijskim stanicama Tarčin i Novi Grad Sarajevo. Od 2001. godine do 2002. godine bio je načelnik policijske stanice Trnovo. Od 2002. godine do 2005. godine radio je kao stručni savjetnik za pravne poslove u općini Novi Grad. U periodu od 2005. godine do 2015. godine bio je pomoćnik općinskog načelnika općine Hadžići. Od 2015. godine do 2017. godine obavljao je poslove direktora „JKP Komunalac“ Hadžići. Od 2017. godine radi kao samostalni referent za prave poslove „JKP Komunalac“.

 

KANDIDAT ZA NAČELNIKA – OPĆINA TRNOVO

 

elvedin-tatarevic


Elvedin Tatarević rođen je 1978. u Sarajevu. Osnovnu školu završio u Trnovu, a srednju Medicinsku školu u Sarajevu. Diplomirao na Medicinskom fakultetu 2007. godine u Sarajevu. 2013. godine magistrirao na Medicinskom fakultetu u Sarajevu i time stekao zvanje magistra nauka iz te oblasti. 2018. godine položio je specijalistički ispit iz Porodične medicine u Sarajevu, i time stekao zvanje specijalista porodične medicine. Trenutno je na doktorskom studiju na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. 2019. godine završio je AKAZ-ovu edukaciju za koordinatora kvaliteta u zdravstvu. Govori engleski jezik. Zaposlen je u JUDZKS OJ Hadžići kao ljekar specijalista porodične medicine, a trenutno obnaša funkciju direktora Doma zdravlja Hadžići. U periodu od 2011-2013. godine bio direktor u OJ Trnovo. Trenutno je vijećnik u Općinskom vijeću Trnovo.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/dg)

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i FacebookKomentari - Ukupno 33

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!
Prikaži još