DEPO istraživanje - EU integracije/ strah od finansiranja terorizma

Kako se u BiH pere 'prljavi' novac i stavlja u legalne tokove: Jesmo skinuti sa 'sive liste', ali...

Front05.06.18, 15:23h

Kako se u BiH pere 'prljavi' novac i stavlja u legalne tokove: Jesmo skinuti sa 'sive liste', ali...
Problem pranja novca u svijetu postaje sve izazovniji, čega ni naša zemlja nije pošteđena, a sve je više "prljavog" novca koji dolazi iz različitih kriminalnih aktivnosti i nastoji se "oprati", odnosno staviti u legalne tokove... Stoga su projekti za borbu protiv pranja novca u BiH iznimno važni, a polučili su i prve rezultate

 

 

Piše: Jasenka KRATOVIĆ


Posljednjih godina globalni napori u borbi protiv pranja novca postali su sve značajniji uslijed rastućeg problema terorizma na globalnom planu. Sprečavanje i borba protiv pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti predstavljaju jedan od prioriteta kada je u pitanju aktuelna svjetska politika.


S tim u vezi i u Bosni i Hercegovini je u maju 2017. Evropska unija (EU) pokrenula dvogodišnji twinning projekat „Podrška borbi protiv pranja novca“, a naša zemlja je u međuvremenu i skinuta sa tzv. „sive liste“ Međudržavnog tijela za borbu protiv pranja novca (FATF).


 

jamila-milovic-halilovic
STAV EU U BIH: Pranje novca podriva stabilnost, transparentnost i učinkovitost nacionalnog finansijskog sistema bilo koje zemlje te umanjuje prilike za investicije i zapošljavanje. Borba protiv pranja novca zahtijeva zakonsku i finansijsku infrastrukturu, kao i učinkovito provođenje zakona

PROJEKTI ZA BORBU PROTIV PRANJA NOVCA: S ciljem izgradnje efikasnijih mehanizama u BiH za borbu protiv pranja novca te unaprijeđenja pravnog okvira u ovoj oblasti, ovaj projekat u iznosu od dva miliona eura finansira EU iz Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2013), provode ga ministarstva unutrašnjih poslova Austrije i Slovenije, a njegovi korisnici su Ministarstvo sigurnosti i sve agencije za provedbu zakona u BiH.


- Pranje novca podriva stabilnost, transparentnost i učinkovitost nacionalnog finansijskog sistema bilo koje zemlje te umanjuje prilike za investicije i zapošljavanje. Borba protiv pranja novca zahtijeva zakonsku i finansijsku infrastrukturu, kao i učinkovito provođenje zakona, navodi za DEPO portal glasnogovornica Delegacije EU i specijalnog predstavnika EU u BiH Jamila Milović-Halilović, dodajući da je ovaj projekat zasnovan na postignućima druga dva projekta Evropske unije provedena u periodu od 2010. do 2014. godine - "Zajednička obuka Finansijsko-obavještajnog i Kriminalističko-istražnog odjela SIPA-e, tužilaca, finansijskih regulatornih agencija i institucija" i "Podrška provođenju zakona".


Stoga se i kroz projekat „Podrška borbi protiv pranja novca“ nastoji doprinijeti povećanju kapaciteta nadležnih institucija na svim nivoima u BiH u borbi protiv pranja novca kako bi se dosegao nivo potreban za pristupanje EU. To podrazumijeva pomoć u unapređenju zakonodavstva, kapaciteta i mogućnosti nadležnih tijela, institucija i agencija da ojačaju svoju saradnju i koordinaciju.


- Projekat je u proteklom periodu osigurao ekspertizu zemalja članica EU u pripremi i finalizaciji "Nacionalne procjene rizika" – dokumenta bitnog za procjenu stanja na terenu u pogledu pranja novca i finansiranja terorizma u svakoj zemlji te je također znatno uticao na pripreme nacrta novih zakonskih akata u ovim oblastima. Kroz projekat su također predstavljena tehnička rješenja i najbolje prakse najnovijeg Sistema protiv pranja novca (Anti-Money Laundering system – AMLS). Također, provode se i obuke za otkrivanje i obradu pranja novca i slučajeva finansiranja terorizma s posebnim naglaskom na virtualne valute, te obuke vezane za finansijske istrage, pojašnjava Milović-Halilović dosadašnje rezultate i aktivnosti ovog projekta.


'PRLJAVI' NOVAC IZ KRIMINALNIH AKTIVNOSTI: Iz Ministarstva sigurnosti BiH takođe naglašavaju da problem pranja novca u svijetu postaje sve izazovniji, čega ni naša zemlja nije pošteđena, a sve je više "prljavog" novca koji dolazi iz različitih kriminalnih aktivnosti i nastoji se "oprati", odnosno staviti u legalne tokove.


- U BiH novac se pere na različite načine i to prije svega investicijama, odnosno kupovinom nekretnina, zatim putem nekih nevladinih organizacija koje njime pokušavaju finansirati projekte, ali i sistemom offshore kompanija, izjavio je prilikom pokretanja projekta ministar sigurnosti BiH Dragan Mektić izražavajući nadu da će se nakon ovog projekta uspostaviti efikasne institucije i pravni okvir za sprečavanje pranja novca.

 

dragan-mektic
STAV MINISTARSTVA SIGURNOSTI BIH: U BiH novac se pere na različite načine i to prije svega investicijama, odnosno kupovinom nekretnina, zatim putem nekih nevladinih organizacija koje njime pokušavaju finansirati projekte, ali i sistemom offshore kompanija

Mektić je tom prilikom ocijenio da je za Bosnu i Hercegovinu važno da u okviru uspostavljanja efikasnijeg pravnog okvira ispunjava i sve evropske standarde, posebno zbog činjenice da je bila stavljena na takozvanu "sivu listu" FATF-a na koju je  dospjela zato što njeno zakonodavstvo nije bilo usaglašeno sa standardima koje postavlja ovo međudržavno tijelo.


SKIDANJE BIH SA 'SIVE LISTE': Ipak, zahvaljujući i rezultatima postignutim u dosadašnjem provođenju projekta „Podrška borbi protiv pranja novca“, u februaru 2018, na plenarnoj sjednici FATF-a održanoj u Parizu 40 država članica jednoglasno je odlučilo da se Bosna i Hercegovina skine sa „sive liste“ FATF-a.


Iz Ministarstva sigurnosti BiH za DEPO portal pojašnjavaju da je tom prilikom zaključeno da je BiH otklonila nedostatke u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u skladu s FATF preporukama, zbog čega su stvoreni uslovi da se naša država skine sa „sive liste“ i da se stavi u redovan režim izvještavanja.


- Treba naglasiti da je korist za Bosnu i Hercegovinu zbog skidanja sa FATF „sive liste“ višestruka. Zbog činjenice da je BiH bila stavljena na ovu „sivu listu“, privredni subjekti u svakodnevnom poslovanju susretali su se s otežanim platnim prometom sa inostarnstvom. Skidanjem naše države sa FATF „sive liste“ prestaju i uzroci problema s kojima se susreću poslovni subjekti iz BiH u svakodnevnom poslovanju, kao i uzroci s kojima se susreću naši građani prilikom obavljanja finansijskih transakcija sa inostranstvom“, poručuju iz Ministarstva sigurnosti BiH.


Evropska unija će bh. institucijama i u budućnosti nastaviti da pruža pomoć u unapređenju zakonodavstva, kapaciteta i sposobnosti relevantnih tijela, institucija i agencija za jačanje njihove saradnje i koordinacije. Razvoj i provođenje zajedničkih strategija za obuku i podizanje svijesti u javnosti o problemu pranja novca važan je element ovog projekta, a EU je do sada izdvojila više od 15 miliona eura za ove aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

 

Najznačajniji rezultati EU Twinning projekta “Podrška borbi protiv pranja novca”

Završena je procjena trenutnog stanja  SIPA FOO i jedinica za borbu protiv ekonomskog kriminala i finansijske istrage. Završene su obuke, koje su se odnosile na postizanje napretka u otkrivanju i sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma. Obuke su se odnosile na nove metodologije i metode sa posebnim naglaskom na virtuelne valute.
Predstavljeni su strateški dokumenti vezani za područje pranja novca i finansiranja terorizma, koji imaju temelj u međunarodnim standardima. Ti dokumenti su od posebnog značaja za pripremu ocenjivanja pojedinih zemalja od strane eksperata MONEYVAL.
Izvršena je donacija tehničke opreme BiH. Dio te opreme je od velikog značaja za nadgradnju postojećeg sistema za analizu sumnjivih transakcija u FOO.
U području zakonodavstva predstavljena je 4. Direktiva EU o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i FATF preporuke uspoređene sa zakonodavstvom u BiH. Na osnovu poređenja utvrđeno je, da postoji potreba za promjenom Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma BiH.
Počelo se i sa prezentacijom međunarodnih trendova, IT alata i tipologija u oblasti pranja novca i finansiranja terorizma.
Ustanovljeni su nedostatci u krivčnom zakonodavstvu. Da bi uspostavili saradnju sa svim kantonalnim tužilaštvima eksperti će u junu posjetiti i održati radne sastane sa predstavnicima svih navedenih tužilaštava.
Počela je zajednička obuka predstavnika policijskih agencija, sudova i tužilaštava na temu borbe protiv pranja nova i finasiranja terorizma.
Provedeno je mnogo aktivnosti vezanih za finansijske istrage. Predstavljene su dobre prakse Republike Slovenije i naglašen važan značaj finansijskih istraga za otkrivanje krivičnog djela pranja novca i za pravovremeno zamrzavanje i kasniju privremenu blokadu i konačno oduzimanje nelegalno stečene imovine. 
Počela je kampanja za podizanje svjesti u području borbe protiv pranja novca i finansiranja teorizma. U okviru kampanje će se organizirati konferencija i pripremiti promotivni materijal.


 

Prethodne EU reportaže čitajte OVDJE.

 

(DEPO PORTAL/BLIN MAGAZIN/ad)

 

 Komentari - Ukupno 0

NAPOMENA - Portal Depo.ba zadržava pravo da obriše neprimjereni dio ili cijeli komentar bez najave i objašnjenja. Mišljenja iznešena u komentarima nisu stavovi redakcije web portala Depo.ba!