Zločin u Čemernom nad srpskim stanovništvom

Potvrđena optužnica protiv komandanta Armije RBiH Nehrua Ganića

Hronika26.04.18, 20:29h

Potvrđena optužnica protiv komandanta Armije RBiH Nehrua Ganića
Optuženi je propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnog djela, odnosno da učinioci tog djela budu kažnjeni, saopćeno je iz Suda BiH

 

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu protiv Nehrua Ganića koji se tereti za ratni zločin protiv civilnog stanovništva i ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

 

Optužnica Ganića tereti da je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i u toku oružanog sukoba između Teritorijalne odbrane RBiH (TO RBiH), kasnije Armije Republike Bosne i Hercegovine (Armije RBiH) i Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine, kasnije Vojske Republike Srpske (VRS), krajem maja i u prvoj polovini juna 1992. godine propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnog djela, odnosno da učinioci tog djela budu kažnjeni.

 

Kako se navodi, optuženi je u to vrijeme bio u svojstvu komadanta Opštinskog štaba TO Breza i de facto i de iure nadređenog komadanta Prvog odreda OpŠTO Breza (Odred „Sretno“) Džemalu Hadžiću, njemu podređenim pripadnicima navedenog odreda i odredu pridodatih I i II čete OpŠTO Kakanj.

 

Optuženi se tereti da je postupao protivno pravilima međunarodnog humanitarnog prava, kršeći odredbe Ženevske konvecije o postupanju s ratnim zarobljenicima i Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata i 87. Dopunskog protokola I uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava međunarodnih oružanih sukoba, te Dodatnog protokola II uz Ženevske konvencije o zaštiti žrtava nemeđunarodnih oružanih sukoba, kao i 25. Pravilnika o zakonima i običajima rata na kopnu koji je sastavni dio Konvencije o zakonima i običajima rata na kopnu.

 

Naime, iako je znao ili mogao znati da se njemu podređeni komadant i pripadnici navedenog odreda i odredu pridodatih čete OpŠTO Kakanj u sadejstvu s pripadnicima OpŠTO Ilijaš i pripadnicima aktivnog i rezervnog sastava MUP-a RBiH, SJB Ilijaš, spremaju da izvrše krivična djela u okviru napada na selo Čemerno, čiji je plan i cilj bio, između ostalog, namjerno lišavanje života svih osoba srpske nacionalnosti u tom selu, bez razlikovanja civila i vojnika VRS, uključujući i zarobljene civile i pripadnike VRS koji su položili oružje i prekomjerno i vojnim potrebana neopravdano uništenje njihove nepokretne i pokretne imovine, optuženi je propustio da preduzme nužne i razumne mjere da spriječi učinjenje krivičnog djela, odnosno da učinioci tog djela budu kažnjeni, saopćeno je iz Suda BiH.

 

(FENA/md)

 

 


Depo.ba pratite putem društvenih mreža Twitter i Facebook