Privatnost korisnika

DEPO portal poštuje privatnost svojih korisnika i posjetitelja portala.
Podatke iz procesa registracije, te ostale podatke o korisnicima, DEPO portal neće davati na uvid trećoj straini, osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana zakonom.
DEPO portal može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korištenja portala (isključivo podaci o računaru i podaci o internet provideru). Ove podatke DEPO portal koristi kako bi imao informacije potrebne za poboljšanje rada portala, a njegov sadržaj dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje.
DEPO portal se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

 

Registrovani korisnici

Registovanjem na DEPO portal korisnik je obavezan proći postupak registracije, unijeti istinite podatke, te odabrati korisničko ime i lozinku.
Za sve objavljene sadržaje pod pojedinim korisničkim imenom odgovoran je isključivo korisnik koji ga koristi. DEPO portal nije odgovoran za neovlašteno korištenje accounta, niti eventualnu štetu nastalu na taj način.
DEPO portal zadržava pravo ukinuti ili uskratiti mogućnost korištenja korisničkog računa i/ili jedne ili više usluga za koje je korisnik registriran, bez prethodne najave ili/i objašnjenja.
DEPO portal ne snosi odgovornost za štetu nastalu ukidanjem korisničkog računa ili/i jedne ili više usluga za koje je korisnik registrovan.

 

DEPO Portal - medij za novi ritam života.