NAŠA STRANKA O OSTVARIVANJU PRAVA MAJKI PORODILJA

Insistiramo da se uvede rodno odgovorno budžetiranje!

Arhiva14.05.12, 14:47h

Naša stranka se zalaže za izmjene postojećih i usvajanje novih zakona koji štite prava porodilja bez obzira na mjesto prebivališta u BiH

Dijete i majka- Insistiramo da se uvede rodno odgovorno budžetiranje u proces planiranja i izrade budžeta na svim nivoima vlasti u BiH, kroz jasnu državnu politiku koja će postaviti okvir za zaštitu majčinstva, porodice i djece - navodi se u saopštenju Naše stranke.

- Ukoliko ne poduzmemo aktivnosti u pravcu adekvatnog i ujednačenog regulisanja ove oblasti u cijeloj BiH, sadašnja vlast će biti odgovorna zbog prijetnje "bijele kuge" koja se u posljednjih deset godina nadvila nad našom zemljom. Nesavjesna i neodgovorna politika je dovela do pravne nesigurnosti i diskriminacije žena koje usljed teške ekonomske situacije u zemlji i smanjenog priliva sredstava u budžete ostaju često bez elementarne pomoći i ukidanja pojedinih prava po osnovu trudnoće, poroda i njege djeteta", izjavila je u ime Naše stranke predsjednica Glavnog odbora Sanja Lazar.

(DEPO PORTAL/md)