LIČNA KARTA NOVE VLADE

Upoznajte nove ministre Federacije BiH

Arhiva27.03.11, 10:10h

Nakon višemjesečne postizborne agonije, Federacija BiH je konačno dobila novu vladu. Da li će odluka Centralne izborne komisije da je vlada FBiH formirana protivzakonito nešto promijeniti po tom pitanju, ostaje da se vidi. Do tada upoznajte novoizabrane ministre, te premijera, predsjednika i potpredsjednika federalne vlade

NERMIN NIKŠIĆ, Premijer (SDP)

Nermin Nikšić


Nermin Nikšić, po zanimanju pravnik, rođen 27. decembra 1960. godine u Konjicu, gdje i danas živi. Diplomirao 1986. godine na Pravnom fakultetu u Mostaru. Član Socijaldemokratske partije (SDP) od 1993. godine. Od 1994. do 2004. godine obavljao  funkciju predsjednika Općinske organizacije SDP-a Konjic, a od 2004. do 2007. godine bio predsjednik Kantonalne organizacije SDP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK). U ratu bio pomoćnik komandanta Sedme Brdske brigade za pravne poslove i pomoćnik komandanta 43. Brdske brigade za moral. U januaru 2007. godine izabran za generalnog sekretara Stranke, tu funkciju i danas obavlja. Oženjen suprugom Nadijom sa kojom ima kćerku Najru i sina Harisa.

ŽIVKO BUDIMIR, predsjednik FBiH (HSP BiH)

živko budimir

Živko Budimir, rođen 20. novembra 1962. godine, po zanimanju oficir. Pripadnik Vojske Hrvatske, koji se početkom rata u BiH uključio u HVO. U miru revnosni poduzetnik i politički izrazito agilan. Danas penzionisani general Vojske FBiH i dopredsjednik HSP-a BiH.

MIRSAD KEBO, potpredsjednik FBiH

mirsad kebo

Mirsad Kebo, rođen 22. septembra 1947. godine u Mostaru. Njegovu oskudnu biografiju čine podaci da je inžinjer hemije i član Predsjedništva SDA. Ovo mu je drugi mandat na funkciji potpredsjednika FBiH. Drugi podaci o novom/starom potpredsjedniku nisu dostupni javnosti.

SVETOZAR PUDARIĆ, potpredsjednik FBiH (SDP)

Svetozar Pudarić

Svetozar Pudarić, rođen 16. septembra 1959. godine u Sarajevu, diplomirani arheolog. Do 1990 godine bio istaknuti član KPJ-u, da bi tada političku karijeru nastavio u SDP-u BiH. Profesionalnu karijeru započeo 1984. godine u Zavodu za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa BiH, gdje je radio do 1993. godine. Od 2002. do 2003. godine bio član Glavnog odbora SDP-a, a do 2007. godine i njen generalni sekretar. Godine 2009. izabran za predsjednika Glavnog odbora SDP-a, što je i danas, U međuvremenu bio i federalni i kantonalni zastupnik i delegat. Oženjen je suprugom Sandom sa kojom ima kćerku Mariju i sinove Mirzu i Damira

PREDRAG KURTEŠ, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH (SDP)

Predrag Kurteš

Ministar F MUP-a Predrag Kurteš, rođen 18. marta 1953. godine u Sarajevu, član SDP-a. Do imenovanja bio glavni inspektor Sektora kriminalističke policije MUP-a Kantona Sarajevo. Diplomirani ekonomist, sa završenom i Višom upravnom školom Univerziteta u Sarajevu. Prošao specijalizaciju iz oblasti antiterorizma, te njemačku specijalizaciju iz borbe protiv organiziranog kriminala i prijeratne specijalizacije iz oblasti kriminalističkih nauka i kriptozaštite i obrade informacija. Završio više stručnih seminara. Više puta pohvaljivan za svoj rad. Oženjen i otac jednog djeteta.

ZORAN MIKULIĆ, Ministarstvo pravde (SDP)

Zoran Mikulić

Ministar pravde Zoran Mikulić, član SDP-a, rođen 15. maja 1962. godine u Mostaru. Diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim i advokatskim ispitom. Od 1983. godine radio u opštinskim organima Mostara. Od 1992. godine radio u Ministarstvu odbrane HZ Herceg - Bosna, kao šef odsjeka za mobilizaciju i popunu oružanih snaga. Obavljao funkciju šefa sektora za stambenu privredu i poslovne prostore, a trenutno radi kao voditelj upravnog postupka u Gradskoj upravi Mostara. Oženjen je.

ERDAL TRHULJ, Ministarstvo energije, rudarstva i industrije (SDA)

Erdal Trhulj


Ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, član SDA, rođen 27. avgusta 1964. godine. Građevinski inžinjer, trenutno na doktorskom studiju. Bio direktor federalne Direkcije za ceste, te radio u "Hidrogradnji". Kao svoje tehničke sposobnosti navodi komunikativnost, timski rad, organizatorske sposobnosti, rukovođenje složenim projektima i radnim sredinama. Oženjen je.

ENVER BIJEDIĆ, Ministarstvo prometa i komunikacija (SDP)

Enver Bijedić


Ministar prometa i komunikacija Enver Bijedić, član SDP-a, rođen 2. novembra 1961. godine u Tuzli. Diplomirao na Rudarsko-mašinskom fakultetu u Tuzli. Magistar ekonomskih nauka. Do rata bio privatnik, a u ratu postao oficir Armije RBiH. Poslije rata radio u Polihemu, te u Carinskoj upravi FBiH. Posljednja funkcija koju je obnašao bila je direktor Direkcije za izgradnju. Član je predsjedništava opštinskog i kantonalnog odbora SDP-a Tuzle, predsjednik teniskog kluba Sloboda, oženjen je i otac jednog djeteta.

VJEKOSLAV ČAMBER, Ministarstvo rada i socijalne politike (HSP BiH)

Vjekoslav Čamber

Ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, član HSP-a, rođen 2. juna 1976. godine u Širokom Brijegu. Profesor geografije, zaposlen kao gimanzijski profesor u Posušju od 2001. godine, gdje je bio i opštinski vjećnik, te kantonalni ministar orazovanja i kantonalni poslanik.

ADIL OSMANOVIĆ, Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica (SDA)

Adil Osmanović

Ministar raseljenih lica i izbjeglica Adil Osmanović, član SDA, rođen 1963. godine u Puračićima kod Lukavca. Orijentalista. Magistrirao na FPN-u u Sarajevu. Govori Arapski, Turski i Engleski jezik. Bio predsjednik ratnog predsjedništva Općine Teslić. Bio i narodni poslanik u RS-u, te potpredsjednik RS-a u dva mandata. Potpredsjednik je SDA, oženjen i otac dvoje djece.

ZUKAN HELEZ, Ministarstvo za pitanja boraca (SDP)

Zukan Helez

Ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata Zukan Helez, član SDP-a, rođen 1. januara 1964. godine u Kupresu. Završio Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu. Prije rata radio kao profesor u Skender Vakufu, te kao srednjoškolski profesor poslije rata. Pripadnik Armije RBiH od maja 1992. Član je Glavnog odbora SDP-a. Živi u Bugojnu sa roditeljima, ženom i troje djece. U četiri mandata je biran za federalnog poslanika.

RUSMIR MESIHOVIĆ, Ministarstvo zdravstva (SDP)

Rusmir Mesihović

Ministar zdravstva Rusmir Mesihović, član SDP-a, rođen 1964. godine u Sarajevu, gdje je završio Medicinski fakultet, a 2002. godine odbranio i doktorsku disertaciju. Trenutno je šef Klinike za gastroenterohepatologiju KCUS-a. Prvi je predsjednik Asocijacije gastroeterologa i petaologa BiH. Član je Američkog udruženja gastroenterologa, Evropskog udruženja za gastrointestinalnu endoskopiju, Evropskog udruženja za bolesti jetre. Vanredni je profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu, objavio je dva univerzitetska udžebnika i dvije monografije, te više od sto publikacija. Federalni je poslanik od 2006. godine. Član je Glavnog odbora SDP-a.

DAMIR MAŠIĆ, Ministarstvo obrazovanja i nauke (SDP)

damir masic1

Ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, član SDP-a, rođen 22. januara 1979. godine u Gračanici. Diplomirani politolog, trenutno na postdiplomskom studiju na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Između ostalog, prošao obuku Harvard univerziteta, te NATO-ov parlamentarni trening. Radio kao TV voditelj i novinar, državni i federalni poslanik, predsjednik Foruma mladih SDP-a. Član GO i Predsjedništva SDP-a, te šef odjela za odnose s javnošću SDP-a. Oženjen je i otac jednog djeteta.

SALMIR KAPLAN, Ministarstvo kulture i sporta (SDA)

Salmir Kaplan

Ministar kulture i sporta Salmir Kaplan, član SDA, rođen 26. juna 1981. godine. Profesor turskog jezika i književnosti. Bio stručni saradnik u Orijentalnom institutu u Sarajevu, te savjetnik u državnim ministarstvima civilnih poslova i sigurnosti. Predsjednik je Asocijacije mladih SDA, član Predsjedništva SDA i njihov glasnogovornik. Neoženjen.

MILORAD BAHILJ, Ministarstvo trgovine (NSRZB)

Milorad Bahilj

Ministar trgovine Milorad Bahilj, član NS Radom za boljitak, rođen 23. februara 1953. godine u Mostaru. Diplomirani ekonomist, bez istaknute profesionalne i političke karijere. Radio u mostarskom Energoinvestu, te u kompaniji Lijanović, a bio i gradski vijećnik u Mostaru. Oženjen i otac dvoje djece.

DESNICA RADIVOJEVIĆ, Ministarstvo prostornog uređenja (SDA)

Desnica Radivojević

Zamjenik premijera i ministar prostornog uređenja Desnica Radivojević, član SDA, rođen 14. decembra 1952. godine u Srebrenici. Magistar ekonomije, pred odbranom doktorata. Između ostalog bio i srednjoškolski profesor u Bratuncu, a radio i u Energoinvestovoj Fabrici akumulatora u Srebrenici. Bio je predsjedavajući općinskog vijeća Srebrenice, potpredsjednik FBiH, federalni poslanik, te ministar trgovine u prethodnom mandatu, i jedini je ministar iz starog saziva koji će raditi i u novoj vladi. Oženjen je i otac troje djece.

JERKO IVANKOVIĆ, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (NSRZB)

Jerko Ivanković Lijanović

Zamjenik premijera i ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Jerko Ivanković, član NS Radom za boljitak, rođen 15. novembra 1969. godine u Širokom Brijegu. Oženjen i otac troje djece. Završio srednju poljoprivredno-prehrambenu školu u Sarajevu. Predsjednik udruženja malih i srednjih poduzetnika u BiH, predsjednik Nadzornog odbora kompanije Lijanović, te član Predsjedništva NS Radom za boljitak. Prije nove ministarske pozicije bio državni poslanik.

ANTO KRAJINA, Ministarstvo finansija (HSP BiH)

Anto Krajina

Ministar finansija Anto Krajina, član HSP-a, rođen 1. juna 1954. godine u Tomislavgradu. Ekonomski fakultet završio u Osijeku. U biografiji navodi da je bio radnik kod osam poslodavaca i to na rukovodećim položajima. Radio je u Elektroprivredi u Tomislavgradu, a posebno ističe članstvo u Upravnom odboru Privredne banke Sarajevo. Bio i ministar finansija u Herceg-bosanskom kantonu. Oženjen je i otac troje djece.

SANJIN HALIMOVIĆ, Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta (SDA)

Sanjin Halimović

Ministar razvoja, poduzetništva i obrta Sanjin Halimović, član SDA, rođen 31. maja 1969. godine. Doktor veterine, oženjen i otac dvoje djece. Koristi se njemačkim i engleskim jezikom. Bio je načelnik Općine Sanski Most. Radio je kao direktor Veterinarske stanice Sanski Most, te kao profesor na Biotehničkom fakultetu Univerziteta u Bihaću.

BRANKA ĐURIĆ, Ministarstvo okoliša i turizma (SDP)

Branka Đurić

Ministrica okoliša i turizma, ujedno i jedina dama u novoj vladi, Branka Đurić, članica SDP-a, rođena 27. decembra 1957. godine u Konjicu. Ekonomski fakultet završila u Sarajevu. Prije rata radila kao finansijski rukovodilac u ODP Merkur u Brčkom. Članica Predsjedništva Općinske organizacije SDP BiH Brčko distrikta BiH. Od 2000. do 2004. godine bila SDP-ova zastupnica u prelaznoj Skupštini Brčko distrikta BiH ispred SDP BiH. Od 2005. do 2008. godine radila kao šefica Odjela za raseljene osobe, izbjegle i stambena pitanja. U 2008. i 2009. godini bila zastupnica u Skupštini Brčko distrikta BiH.

(DEPO/dg)