STUPIO NA SNAGU NOVI STATUT

Šta čeka studente Univerziteta u Sarajevu u ovoj akademskoj godini...

Arhiva13.10.13, 14:12h

Na Univerzitetu u Sarajevu (UNSA) nedavno je počela nastava u novoj 2013/2014. akademskoj godini. Rektor Muharem Avdispahić tim povodom za Federalnu novinsku agenciju govori o Statutu, organima upravljanja te visokoškolske ustanove kao i novostima na pojedinim fakultetima

Univerzitet u SarajevuRektor Univerziteta Sarajevo Muharem Avdispahić kaže da je stupanjem na snagu Statuta Univerziteta u Sarajevu 28. juna ove godine, Univerzitet u Sarajevu dobio najviši autonomni akt u koji su ugrađeni i elementi institucionalne autonomije.

Navodi da je, donošenjem Statuta, Univerzitet u Sarajevu ojačan punopravnim članstvom pet naučnoistraživačkih instituta (Institut za istoriju, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju, Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava i Orijentalni institut) te dva fakulteta (Fakultet islamskih nauka i Katolički bogoslovni fakultet). Zemaljski muzej BiH i Gazi Husrev-begova biblioteka postali su pridružene članice Univerziteta.

Izbor dekana i direktora organizacionih jedinica od tada je u isključivoj nadležnosti Univerziteta, a izbor akademskog osoblja je u nadležnosti Senata Univerziteta.

Profesor Pjer Žalica i prof. dr. Borislav Petrović su prvi dekani kojima su na 14. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu, održanoj 25. septembra ove godine uručena rješenja o imenovanju za dekane Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu i Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2013 - 2017. Godine - kazao je prof. dr. Muharem Avdispahić, rektor Univerziteta u Sarajevu.

Podsjeća da je Senat Univerziteta u Sarajevu, na sjednici u septembru ove godine, izabrao pet članova Upravnog odbora Univerziteta (četiri iz reda redovnih profesora i jednog iz reda studenata).

- Upravni odbor je kolegijalni organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta. Upravni odbor Univerziteta ima 11 članova, od kojih šest imenuje Vlada/osnivač, a pet članova, od kojih je jedan predstavnik studenata, imenuje Senat. Također, broj predstavnika studenata u Senatu Univerziteta u Sarajevu povećan je sa 1 na 6 - kaže rektor.

Upitan za novine na fakultetima Univerziteta u novoj akademskoj godini, Avdispahić navodi da je na Odsjeku politologije Fakulteta političkih nauka, na prvom ciklusu studija pokrenut studijski smjer Međunarodni odnosi i diplomatija.

Na prvom ciklusu studija Prirodno-matematičkog fakulteta, u okviru Odsjeka za hemiju u ovoj akademskoj godini, pokrenut je smjer Kontrola kvaliteta i zaštita okoliša.

U akademskoj 2013/2014. godini na Fakultetu zdravstvenih studija pokrenut je drugi ciklus studija. Na drugom ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu pokrenut je program "Islamsko bankarstvo/Islamic Banking", u suradnji s Univerzitetom u Boltonu.

Rektor najavljuje da se očekuje i realizacija interdisciplinarnog studija "Konzervacija i restauracija", koji organiziraju Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno-matematički fakultet.

Novi doktorski studiji pokrenuti su na Fakultetu političkih nauka - doktorski studij iz naučne oblasti socijalnog rada; Filozofskom fakultetu - doktorski studij književnosti i doktorski studij iz književnosti "Književnost i kultura"; Medicinskom fakultetu - doktorski studij "Biomedicina i zdravstvo".

Na Prirodno-matematičkom pokrenut je doktorski studij na Odsjeku za fiziku, Odsjeku za geografiju i doktorski studij "Prirodne i matematičke nauke u obrazovanju".

Doktorski studij pokrenut je i na Stomatološkom fakultetu s klinikama; Šumarskom fakultetu - doktorski studij "Šumarstvo i hortikultura" te na Veterinarskom fakultetu.

Uz želje za uspješan studij, na početku nove akademske 2013/2014. godine, rektor Avdispahić studentima poručuje da iskoriste mogućnosti koje su otvorene za potpuniju uključenost u sve procese reforme Univerziteta usmjerene na poboljšavanje njegovog mjesta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i istraživanja.

- Odgovoran odnos studenata prema studiju s jedne strane njima donosi dobrobit, a s druge strane gradi novo lice bh. društva - poručio je prof. dr. Muharem Avdispahić.

Akademska 2013/2014. godina počela je 1. oktobra, a nastava - zimski semestar akademske 2013/2014. godine 7. oktobra.

(Fena/aa/Sanda Hrkić)