Blog zona

BAKIR HADŽIOMEROVIĆ/ PET MINUTA
Vergl Nema nam druge nego da, uvijek iznova, svake četiri godine, od vlasti do vlasti, od ministra do ministra, od direktora do direktora, slušamo onaj isti vergl koji nam svira o prosperitetu, reformama, boljem standardu, putu ka EU...