BOSANSKI BROD, PARDON,BROD

Kazne za korištenje prefiksa 'bosanski'

Arhiva18.05.10, 15:26h

Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS-a izradilo je vodič kroz Zakon o teritorijalnoj organizaciji u kome su precizirani nazivi općina i gradova u entitetu i kaznene za nepoštivanje tog zakona.

bosanski brod flesZakon predviđa kaznu od 5.000 do 20.000 KM za prekršaj pravne osobe koja protivno ovom zakonu u službenoj upotrebi koristi naziv jedinice lokalne samouprave.

Kaznom od 1.500 do 10.000 KM kaznit će se odgovorna osoba u pravnom subjektu koja protivno ovom zakonu u službenoj upotrebi bude koristila naziv jedinice lokalne samouprave.

Zakonom o teritorijalnoj organizaciji promijenjena su imena nekih gradova i opština u Republici Srpskoj. Osim što su dokinuti svi prefiksi „srpski/a/o“, i što je vraćeno ime Foča, kasnijim dopunama ovog zakona ukinuti su i prefiksi „bosanski/a“ iz naziva Bosanske Kostajnice i Bosanskog Broda. Prethodno je i Bosanski Šamac ostao bez prefiksa a Bosanski Novi je preimenovan u Novi Grad.

Dokidanje prefiksa „bosanski“ izazvalo je mnoga sporenja, kako politička tako i svaka druga, ali su konačne presude Ustavnog suda RS ozvaničile nova imena gradova.

“Iako je Zakon o teritorijalnoj organizaciji RS-a stupio na snagu prošle godine, uočeno je nepoštivanje pojedinih pravnih osoba i medija odredbi Zakona koje se odnose na korištenje naziva jedinica lokalne samouprave u službenoj upotrebi, te se iz tog razloga javila potreba za izradom praktičnog vodiča koji bi svim subjektima olakšao upotrebu Zakona”, saopćava resorno ministarstvo.

Napominju i da je Zakon o teritorijalnoj organizaciji RS-a potvrđen ne samo od Ustavnog suda RS-a već i od Ustavnog suda BiH, čime su otklonjene sve eventualne prepreke za primjenu Zakona.

Vodič je dostupan na info-policama Vlade i Ministarstva uprave i lokalne samouprave RS, a spisak jedinica lokalne samouprave u skladu sa Zakonom dostupan je na portalu Vlade RS, na stranici Ministarstva, prenosi Fena.DEPO/a.k.