STRUČNJACI UPOZORAVAJU

Šumski požari u BiH prijetnja nestanku šuma

Arhiva08.05.12, 13:40h

Udruženje inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH danas je ukazalo na neophodnost aktivnije uloge svih institucija našeg društva na zaštiti šumskih ekosistema od mogućih požara

šumski požar, arhiv"Svake godine svjedoci smo ogromnih šteta koje izazivaju šumski požari koje, veoma često, za posljedicu imaju deforestizaciju šuma, odnosno potpuni nestanak šuma određenog područja sa svim negativnim konsekvencama po život čovjeka", saopćeno je iz ovog udruženja.

Oni ističu da dosadašnja iskustva pokazuju da je   nedovoljan angažman nadležnih struktura sistema na proces organizacije i neposrednog gašenja šumskih požara. U većini slučajeva direktni sudionici na gašenju šumskih požara su samo profesionalne i dobrovoljne vatrogasne brigade, te uposlenici privrednih društava iz oblasti šumarstva.

"Za efikasnu i efektivnu borbu protiv šumskih požara to nije dovoljno. Potreban je mnogo ozbiljniji odnos na prevenciji i suzbijanju šumskih požara", stoji u saopćenju.

"Uvažavajući značaj i ulogu šuma, kao krucijalnog prirodnog resursa Bosne i Hercegovine, insistiramo od svih segmenata društva, zakonodavnih, izvršnih i sudskih vlasti, da tom pitanju posvete odgovarajuću pažnju. Naš zajednički cilj mora biti praktična realizacija optimalnog modela borbe protiv šumskih požara u BiH", navode iz Udruženja inženjera i tehničara šumarstva Federacije BiH.

(FENA/dg)