SUD BIH

Radoje Lalović i Soniboj Škiljević oslobođeni optužbi za zločin protiv čovječnosti

Arhiva11.07.11, 18:29h

Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine u Sarajevu danas je drugostepenom presudom oslobodilo Radoja Lalovića i Soniboja Škiljevića optužbi da su počinili zločin protiv čovječnosti, saopćeno je iz tog suda

sud bihU izreci presude se navodi da su Lalović i Škiljević oslobođeni optužbi da su od početka maja do 16. decembra 1992. godine svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom napadu - Radoje Lalović u svojstvu upravnika, a Soniboj Škiljević od maja 1992. do decembra te godine u svojstvu zamjenika upravnika, a od decembra 1992. do decembra 1995. godine u svojstvu upravnika Kazneno-popravnog doma „Butmir“ na Kuli, općina Ilidža, koji je funkcionirao većim dijelom kao zatočenički logor.

Taj napad, koji je bio dio širokog i sistematičnog napada vojnih i policijskih, kao i paravojnih snaga tzv. Srpske republike BiH, a potom Republike Srpske, bio je usmjeren protiv civilnog nesrpskog stanovništva Sarajeva.

Škiljević i Lalović su oslobođeni optužbi da su svjesno i voljno učestvovali u udruženom zločinačkom pothvatu sa sviješću o postojanju organiziranog sistema zlostavljanja zatočenika nesrpske nacionalnosti, koji su bili zatočeni u KPD-u Butmir.

Njihov cilj, prema optužnici, podrazumijevao je, na diskriminatornoj namjeri zasnovan progon nesrpskog civilnog stanovništva na političkoj, nacionalnoj, etničkoj i vjerskoj osnovi.

U okviru tog progona svojim su naređenjima, činjenjem i podstrekivanjem, doprinijeli izvršenju zajedničkog plana, prema kojem su vršena, suprotno pravilima međunarodnog prava, teška oduzimanja fizičke slobode i zatvaranja pod nehumanim uslovima civilnih osoba nesrpske nacionalnosti.

Pored toga, na teret su im se stavljali namjerno lišavanje života (ubistva), nečovječna postupanja, nanošenje povreda tjelesnog integriteta i zdravlja, kao i mučenja i prisiljavanja na prinudni rad te nepreduzimanje nužnih i razumnih mjera u sprečavanju činjenja navedenih djela i kažnjavanju počinilaca.

U prvostepenom postupku, optuženi Radoje Lalović i Soniboj Škiljević su 16. juna 2010. godine oglašeni krivim za zločin protiv čovječnosti te im je izrečena zatvorska kazna  od pet godina za Lalovića i osam za  Škiljevića, saopćeno je.

(FENA/dg)