SUTRA IZLOŽBA U COLLEGIUM ARTISTICUMU

Svjedočenje ljepote Melihe Teparić

Arhiva13.01.11, 11:02h

U petak, 14. januara 2011. godine u 19.00h u Gradskoj galeriji Collegium Artisticum otvara se samostalna izložba slika autorice Melihe Teparić.Izložba nazvana Svjedočenje Ljepote bit će otvorena do 31. januara 2011.godine

Meliha Teparić

Meliha Teparić

Meliha Teparić rođena je u Sarajevu, 1978. godine. Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek tekstilni dizajn, završila je 1996. godine. Godine 2002. diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na Odsjeku slikarstvo. Paralelno sa studijem, naobrazbu o slikarstvu sticala je tri godine kod čuvenog slikara Vladimira Vojnovića. 2003.godine upisala je postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (Odsjek slikarstvo, pododsjek kaligrafija).

Magistrirala je sa tezom 'Islamska kaligrafija od tradicionalnog do savremenog', da bi 2009. upisala doktorski studij na Sveučilištu u Zagrebu, Filozofskom fakultetu, Odsjek povijest umjetnosti, sa tezom Umjetnost osmanskodobne kaligrafije na tlu Bosne i Hercegovine.

Član je ULUBiH od 2007. godine.

Meliha Teparić

U toku postdiplomskog studija (2002 – 2004.) Meliha Teparić je bila angažirana na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao saradnik na nastavi, na predmetima “Kaligrafija“, “Konzervacija/restauracija“ i “Tehnologija slikarstva“. 

Učestvovala je u izradi kaligrafskih radova za džamije u Visićima, Ključu i Banovićima, održala veliki broj samostalnih i kolektivnih izložbi, dobila brojne nagrade i zahvalnice ...

Izložba traje do 31. januara 2011.

(DEPO/gl)