KO (NE) MOŽE BITI ČLAN UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE

Udruženje BH novinari traži od Vlade FBiH: Ispravite nezakonitosti oko izbora članova UO Fena-e!

Front10.08.17, 11:12h

Udruženje BH novinari traži od Vlade FBiH: Ispravite nezakonitosti oko izbora članova UO Fena-e!
Udruženje/udruga BH novinari uputila je Vladi Federacije BiH molbu da usvoji Nalaz, Zaključak i Preporuku Institucije ombudsmena/ombudsmana za ljudska prava BiH

 

 

Njihovu molbu prenosimo u cjelosti:

 

- Obraćam Vam se u ime Udruženja/udruge BH novinari i Linije za pomoć novinarima, sa molbom da Vlada Federacije Bosne i Hrecegovine usvoji Nalaz, Zaključak i Preporuku Institucije ombudsmena/ombudsmana Bosne i Hercegovine u predmetu prigovor Emira Felića, Muamera Selimbegovića i Mustafe Borovića na Rješenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine broj 2103/2016 od 02.12. 2016. Prigovor se odnosi na kršenje ljudskih prava i zakonskih odredbi o sukobu interesa, a povodom imenovanja Upravnog odbora JU Federalne novinske agencije - FENA-e.

Felić: Dejan Jazvić mi prijeti!

Zbog toga što je odlučio prijaviti nezakonitosti prilikom imenovanja članova Upravnog odbora FENA-e, Emira Felića je na radnom mjestu verbalno napao Dejan Jazvić, glavni urednik Federalne novinske agencije.
Napad je prijavio Liniji za pomoć novinarima.
- Prijeti mi se jer smo se upustili u ovo i što i dalje insistiramo da se uspostavi zakonitost u funkcioniranju agencije - rekao je za DEPO Portal Felić.

 

Vlada Federacije je na 55. hitnoj sjednici koja se održala 02.12.2016. donijela Rješenje V. Broj 2103/2016 i imenovala predsjednika i četiri člana UO JU Federalne novinske agencije.


Prema informacijama kojima raspolažemo, Vlada je gore navedenim Rješenjem imenovala UO FENA-e na četiri godine i to u sastavu: Marija Medić, Husein Orahovac, Raska Bračković Denjalić, Dejan Jazvić i Nina Ćemić Maslo. Prema Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije član 10. stav 2 predviđeno je da se dva člana OU imenuju iz reda uposlenika u Agenciji, te su Nina Maslo i Dejan Jazvić imenovani u UO Fene.


Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH je u svom dopisu konstatovala da su imenovanja članova UO iz reda uposlenika nezakonita iz razloga što je Dejan Jazić imenovan za glavnog urednika Agencije, čiji je mandat četiri godine, i upitno je da li će Dejan Jazvić po isteku mandata biti i dalje uposlenik FENA-e. Još jedna sporna činjenica je ta što Dejan Jazvić obavlja privatni novinski angažman kao novinar u privatnom mediju „Večernji list“ sa kojim FENA ima poslovni ugovor o prodaji servisa, čime je Dejan Jazvić u dvostruom sukobu nteresa: i kao glavni urednik i kao član UO.


Glavnog urednika prema Uredbi o osnivanju Federalne novinske agencije član 17. imenuje direktor odnosno zamjenik direktora uz saglasnost UO, čime je u navedenim okolnostim jasno vidljivo da je došlo do sukoba interesa, s obzirom da je Dejan Jazvić i član UO i glavni urednik  a za imenovanje glavnog urednika je potrebna saglasnost UO te se imenovani nalazi u dvostrukoj ulozi što je protivno zakonu.  


Također je nejasno po kojem je osnovu za člana Komisije za izbor predsjednika i članova UO izabran gospodin Emir Hadžimuratović Hota, pomoćnik direktora Agencije za finansije,  koji je tada imao 68 godina i trebao je još 2014. godine da bude penzionisan ali mu je nazakonito radni odnos produžen. 


Nesporna je činjenica da je odredbom o osnivanju JU Federalne novinske agencije propisano da samo direktor i zamjenik direktora Agencije ne mogu biti članovi UO Fene. Mađutim, ne smije se zanemariti ni činjenica da članom 17. Uredbe o osnivanju JU Federalne novinske agencije glavnog urednika imenuje i razrješava direktor uz saglasnost Upravnog odbora FENA-e, pa bi se glavni urednik mogao naći u situaciji da glasa povodom davanja saglasnosti za vlastito reimenovanje. Također izbor i imenovanje glavnog urednika za člana UO Agencije moglo bi pokrenuti pitanje multipliciranja funkcija, što vodi ka „privatizaciji“ određenih funkcija te mogu izazavati nepovjerenje kod uposlenika.


Institucija ombudsmena za ljudska prava BiH je utvrdila da podnosioci prigovora osnovano ukazuju na nezakonitost imenovanja glavnog urednika FENA-e Dejana Jazića za člana UO Agencije.


Zbog svega nevedenog, pozivamo Vas da ispoštujete rješenje i preporuke Institucije ombudsmena za ljudska prava, te na taj način otklonite svaku mogućnost nezakonitog postupanju u postupku imenovanja Dejana Jazvića za člana UO JU Federalne novinske agencije Fena. 


S obzirom da je riječ o mediju, koji kroz svoje djelovanje izvještava i piše o pitanjima nezaknitog postupanja i sukobu interesa u drugim javnim ustanovama i preduzećima, nedopustivo je da se u samoj Agenciji Fena postupa na nezakoni način i da se glavani urednik Fene nalazi u dvostrukom sukobu interesa – time što je imenovan za člana upravnog tijela koje daje saglasnost na imenovaje glavnog urednika, te time što je plaćen za novinarski rad u privatnom mediju – Večernjem listu, sa kojim agencija Fena ima sklopljen ugovor i poslovno –finansijske interese.

 

S poštovanjem,


Una Telegrafčić, koordinator u Liniji za pomoć novinarima
Udruženje/udruga BH novinari

 

 


DEPO
KOMENTARI