Ivan Barbalić/ Odjeci pekinškog foruma

Vijest se brzo širi - u izgradnji je novi put: Kako se povezuju BiH i Kina i otvaraju nove mogućnosti?!


17.05.17, 12:47h

 

(Autor je bivši ambasador BiH u New Yorku i Moskvi)

 

Ovog vikenda u Pekingu održan je Forum  „Pojas i put“ za međunarodnu saradnju, okupivši na jednom mjestu svjetske lidere, vodeće ljude međunarodnih organizacija, biznis sektora i akademsku zajednicu. Više od hiljadu i pol učesnika prisustvovalo je događaju, uključujući visoke delegacije iz Jugoistočne Evrope, koja se u posljednje vrijeme sve snažnije uključuje u proces i postaje partner u nizu novih i atraktivnih projekata.


Inicijativa „Pojas i put“ (OBOR) usmjerena je na izgradnju trgovinske i infrastrukturne mreže koja ima za cilj povezati Aziju sa Evropom i Afrikom. OBOR je opredjeljenje vanjske politike Kine, koja prepoznaje globalni karakter svijeta, nudeći modele, infrastrukturu i sredstva kako bi potencijal dobio sadržaj, sa fokusom na ekonomski rast i balansiran razvoj. Ova inicijativa, često se naglašava, ne predstavlja proces koji je u suprotnosti i konfrontaciji sa drugim postojećim inicijativama. Upravo, izražen inkluzivni karakter predstavlja razvojnu priliku, ne samo za Kinu kao lidera procesa, već za veliki broj zemalja koje bi trebale da prepoznaju svoju ulogu i ponude ideje.


Na samom otvaranju foruma, predsjednik Narodne Republike Kine Xi Jinping pozvao je međunarodnu zajednicu na zajedničke napore kako bi se izgradio put mira, prosperiteta, otvorenosti, inovacija i susreta civilizacija, nazvavši ovu inicijativu projektom stoljeća, u duhu mira i suradnje, te razmjene znanja i ostvarivanja zajedničkih uspjeha.


Predsjednik Xi najavio je da će Kina povećati finansijsku podršku Inicijativi 'Pojas i put', doprinoseći dodatnih 100 milijardi RMB u Fond Puta svile, a ohrabrivaće i finansijske institucije da vode poslovanje RMB fondova u inostranstvu sa procijenjenim iznosom od oko 300 milijardi RMB. Kineska razvojna banka i Izvozno-uvozna banka Kine uspostavit će posebne programe kreditiranja ekvivalentne vrijednosti 250 milijardi RMB i ekvivalentne vrijednosti 130 milijardi RMB podrške saradnji u infrastrukturi, industrijskim kapacitetima i finansiranju u okviru Pojasa i puta.

 

xi-jinping

 

Tokom Foruma, Kina je potpisala sporazume o poslovnoj i trgovinskoj saradnji sa preko 30 zemalja te su pokrenute konsultacije o ugovorima o slobodnoj trgovini sa relevantnim zemljama. Kina će održati Kineski međunarodni uvozni expo od 2018. godine.


Prema riječima kineskog predsjednika, u narednih pet godina Kina će ponuditi 2.500 kratkoročnih posjeta za istraživanje mladim stranim naučnicima, te obuke za 5.000 stranih naučnika, inženjera i menadžera te uspostaviti 50 zajedničkih laboratorija. U naredne tri godine, Kina će pružiti pomoć od 60 milijardi RMB zemljama u razvoju i međunarodnim organizacijama koje sudjeluju u Inicijativi 'Pojas i put', kako bi pokrenuli više projekata sa ciljem unapređenja dobrobiti ljudi. 


Obećana je i pomoć u hrani u vrijednosti dvije milijarde RMB zemljama u razvoju duž Pojasa. Predsjednik Xi u svom govoru dodatno je naglasio da će Kina pokrenuti 100 projekata “sretnog doma”, 100 projekata ublažavanja siromaštva i 100 projekata zdravstvene zaštite i rehabilitacije u zemljama duž Pojasa i puta, a osiguraće relevantnim međunarodnim organizacijama milijardu dolara za provedbu projekata saradnje koji će koristiti zemaljama duž 'Pojasa i puta'.

 

Prema riječima kineskog predsjednika, u narednih pet godina Kina će ponuditi 2.500 kratkoročnih posjeta za istraživanje mladim stranim naučnicima, te obuke za 5.000 stranih naučnika, inženjera i menadžera te uspostaviti 50 zajedničkih laboratorija. U naredne tri godine, Kina će pružiti pomoć od 60 milijardi RMB zemljama u razvoju


Prema riječima kineskog predsjednika, proces mora biti postavljen na visokim etičkim standardima, sa snažnom zajedničkom borbom protiv korupcije, i premda je inicijativa fokusirana prvenstveno na Aziju, Afriku i Evropu, također je otvorena i za zemlje sa ostalih kontinenata. Kina će uspostaviti sljedeće mehanizme kako bi pojačala saradnju u okviru 'Pojasa i puta': kancelariju za vezu za nastavak aktivnosti Foruma, istraživački centar za finansijski i ekonomski razvoj 'Pojasa i puta', centar za podršku izgradnji 'Pojasa i puta', centar za razvoj multilateralne finansijske saradnje, u saradnji sa multilateralnim razvojnim bankama, te centar MMF-a i Kine za izgradnju kapaciteta. Također će se razviti mreža za saradnju između nevladinih organizacija u zemljama duž 'Pojasa i puta', kao i nove platforme za razmjenu ljudi kao što su novinski savez 'Pojasa i puta' i savez za muzičko obrazovanje.


U okviru rada foruma razmatrani su ostvareni rezultati u prve tri godine procesa, kreirao se koncenzus za održavanje postojećeg momentuma, a otvorena je i diskusija u vezi predstojećih izazova. Ostvarene su pretpostavke za dalje jačanje infrastrukturalnog povezivanja, trgovine i investicija, financijske podrške unutar projekta, podrške povezivanja ljudi i razmjene ideja, dostizanju izrade velikih projekata i dogovora o suradnji, razmišljajući ne samo o kratkotrajnim ciljevima, već upravo suprotno.


Otvorenost procesa, prisustvo vodećih svjetskih lidera, predstavnika biznisa, financijera i stručnjaka iz široke lepeze oblasti, ukazuje na snažni nastavak priče koja je prije četri godine, kada je najavljen ovaj značajan porjekt, mnogima djelovala daleko. No zemlje koje su prepoznale potencijal i koje su spremno ušle u dijalog i suradnju, danas već osjećaju značajne rezultate. Ulaganje u privredu i jačanje infrastrukture, značili su i otvaranje novih radnih mjesta i podsticali nove razvojne potencijale. Niz zemalja istočne Evrope, uključujuči i one koje su članice Evropske Unije, spremno su dočekale novu priliku, i mogu se već danas posmatrati kao pozitivni primjeri.

 

brf


U Bosni i Hercegovini stvari idu sporije, ali promjene su vidljive. Još je malo informacija u javnosti vezanih za 'Jedan pojas, jedan put'. Ekonomske veze između BiH i NR Kine ojačane su unutar mehanizma „16+1“. Kineskim novcima i tehnologijom izgrađena termoelektrana Stanari primjer je uspješne priče. Bitno je naglasiti kako proces, pored ekonomske, ima i snažnu dimenziju približavanja ljudi, takozvani „people to people pristup“. Upravo za vrijeme održavanja Foruma, šef BiH delegacije ministar Mirko Šarović potpisao je Memorandum o razumijevanju između Vlade Narodne Repulbike Kine i Vijeća ministara za saradnju u okviru inicijative 'Pojasa i puta', čime je BiH formalno postala dio projekta 'Pojasa i puta'. Usaglašena i Inicijativa o promovisanju neometane trgovinske sardnje duž 'Pojasa i puta', na Panelu na temu 'Neometana trgovina' kojem je prisustvovao ministar Mirko Šarović, čime je dat dadatan impuls i dinamika u ekonomsku i trgovinsku saradnju između Kine i drugih zemalja, uključujući i BiH.


Sve više poslovnih ljudi, stručnjaka iz različitih oblasti, umjetnika, studenata u posljednjih nekoliko godina posjećuje Kinu. Upravo ovaj vid suradnje, mogućnost upoznavanja ljudi, razmjena znanja i ideja, izgradnja partnerstva, put je ka stvaranju mosta, koji zaista u vremenu modernih komunikacija može da približi nekad udaljene dijelove svijeta. Unutar suradnje, potrebno je razmišljati otvoreno, 'Pojas i put' nije jednosmjerna priča, kvalitetni projekti imaće mogućnost da se bore za svoje mjesto na najmnogoljudnijem svjetskom tržištu. Veliki je potencijal za kulturnu razmjenu, a prvi rezultati razmjene u oblasti turizma već su vidljivi.

 

U Bosni i Hercegovini stvari idu sporije, ali promjene su vidljive. Još je malo informacija u javnosti vezanih za 'Jedan pojas, jedan put'. Ekonomske veze između BiH i NR Kine ojačane su unutar mehanizma „16+1“. Kineskim novcima i tehnologijom izgrađena termoelektrana Stanari primjer je uspješne priče


Usporedo sa jačanjem institucijske suradnje na najvišem nivou, pravi je trenutak prepoznati aktere koji bi mogli da dodatno doprinesu pronalaženju kvalitetnih modaliteta procesa. Upravo neke od najinteresantnijih prilika za nove projekte treba tražiti kroz lokalni razvoj. Potrebno je učiniti sve da informacije o novim mogućnostima dođu na mjesto gdje postoji interes, ali i ideje. Također, potrebno je uključiti u proces i intelektualnu zajednicu, akademski sektor, nevladine organizacije, itd. U Pekingu je najavljeno uspostavljanje istraživačkih centara kao neophodnih stubova procesa. Ako se teži istinskom partnerstvu, potrebno je da potencijal rastuće bilateralne suradnje, kao i samog procesa 'Jedan pojas, jedan put', postane predmet znanstvenog interesa i otvorene diskusije.

 

U tom kontekestu potrebno je najaviti predavanje na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu 24. maja na temu “Kina&Pojas i put” i kao i radionicu 25. maja na temu 'Pojas i put: prilika za sve', sa učešćem tri eminentna kineska profesora, koji će posebno za ovu priliku kroz svoja predavanja predstaviti domaćem auditorijumu osnove kineske ekonomske diplomatije, ekonomske politike, te politike u vezi reformi i razvoja. Ovo je jedan od koraka povezivanja Bosne i Hercegovine sa inicijativom 'Pojas i put', te upoznavanje što većeg broja aktera sa njom.

 

Jugoistočna Evropa, a naročito Bosna i Hercegovina, nalazi se na atraktivnom položaju, na poznatom susretu istoka i zapada, mjestu tradicionalnih puteva koji su spajali Evropu i Aziju. U izgradnji je novi put i vijest se brzo širi. Bilo bi neozbiljno ostati po strani.

 

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/md)

 


 

 

 


DEPO
KOMENTARI