CENTAR ZA ŽIVOTNU SREDINU UPOZORAVA

Termoelektrana Stanari mogla bi otežati put BiH ka Evropskoj uniji

Arhiva03.04.14, 14:02h

Zbog novih obaveza u Ugovoru o Energetskoj zajednici usvojenih u oktobru 2013, nove termoelektrane u zemljama Energetske zajednice, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od 2018. moraju poštivati najnovije zakonodavstvo Energetske zajednice o kontroli zagađenja

termoelektrana stanariNajmanje pet novih termoelektrana na lignit na Balkanu, uključujući TE Stanari, rizikuju kršenje zakonodavstva Evropske unije o zagađenju, preciznije EU Direktive o industrijskoj emisiji (IED), čak i prije nego što počnu proizvoditi električnu energiju, upozorava danas objavljeni izvještaj pravne organizacije Frank Bold, saopćeno je iz Centra za životnu sredinu Banja Luka.

Dodaju da će zbog novih obaveza u Ugovoru o Energetskoj zajednici usvojenih u oktobru 2013., nove termoelektrane u zemljama Energetske zajednice, uključujući Bosnu i Hercegovinu, od 2018. morati poštivati najnovije zakonodavstvo Energetske zajednice o kontroli zagađenja - Poglavlje III Direktive o industrijskoj emisiji.

- To u praksi znači da postoji visok rizik od nepredviđenih dodatnih troškova za investitore u ova postrojenja, kao i za potrošače električne energije, jer postoji šansa da će izvođači radova morati u zadnjem trenutku praviti tehnološke izmjene da bi osigurali usklađenost sa IED. Ono što vlade u regiji moraju shvatiti je da ne postoji način da zaobiđu zahtjeve IED za nove termoelektrane nakon 2018. i da bi ih nedostatak dugoročnog planiranja mogao skupo koštati kasnije - rekla je Kristina Šabova iz organizacije Frank Bold.

U izvještaju koji je napravila ta organizacija navedeno je pet termoelektrana na lignit na zapadnom Balkanu koje se nalaze u sličnoj situaciji. Međutim, u Bosni i Hercegovini se nalazi najveći broj novih postrojenja koja nisu u skladu sa Direktivom o industrijskoj emisiji.

Ističu da su prekršaji najgori u termoelektrani na lignit u Stanarima koja je u fazi izgradnje. U ekološkoj dozvoli za tu termoelektranu dozvoljeni nivoi emisija SO2, NOX i prašine su dva do tri puta viši čak i od trenutno obavezujućeg zakonodavstva Energetske zajednice (IED donosi strožije standarde).

To je dovelo do službene žalbe koju je Centar za životnu sredinu iz Banjaluke u januaru ove godine predao Sekretarijatu Energetske zajednice, a koja je trenutno u procesu razmatranja.

Igor Kalaba iz Centra za životnu sredinu naglasio je da je osim TE Stanari upitna usklađenost i planiranog trećeg bloka TE Ugljevik.

- Iako je u studiji uticaja na životnu sredinu i ekološkoj dozvoli navedeno da će termoelektrana biti u skladu s propisanim normama iz IED, nigdje nije pružena informacija o tome da li će predložena tehnologija za kontrolu zagađenja biti dovoljna da postigne tu usklađenost. Ovo je zabrinjavajuće jer će nastavak realizacije projekata koji krše IED imati velik i dugoročan utjecaj na zdravlje ljudi i kvalitet životne sredine, kao i finansijske posljedice po budžete oba entiteta u BiH - zaključuje Kalaba.

(Fena/md)